2.3 Osobný profil

Ak klikneme na svoje meno vpravo hore na stránke dostaneme sa do menu, ktoré obsahuje nasledovné položky: nástenka, profil, známky, správy, preferencie, odhlásiť sa.

2.3.1 Profil

Tu sú zobrazené základné informácie, ktoré o sebe uvádzame. Ďalej je to aj zoznam kurzov, v ktorých sme zapísaní, aktuálny kurz, rola, ktorú v kurze zastávame (slúži zároveň ako odkaz na ostatných členov kurzu s rovnakou rolou), informácie a štatistiky o prihláseniach, blogy, diskusné príspevky, poznámky.

Upraviť profil

Na profilovej stránke sa nachádza odkaz Upraviť profil. Odporúča sa pri prvom vstupe (alebo čo najskôr) využiť možnosť nastavenia kontaktných informácií, ktoré chceme zverejniť pre ďalších účastníkov kurzu.

Je vhodné si vyplniť informácie o sebe (záujmy, kontakty) pred začiatkom prvého kurzu. Študenti sa tak dozvedia o svojom pedagógovi podobne, ako na prvej hodine, kedy sa navzájom predstavujú.

V profile môžeme vložiť svoju fotografiu (vo formáte gif alebo jpg), ktorá sa bude zobrazovať v súvislosti so svojimi aktivitami. V prípade, že to administrátor povolil, Moodle skontroluje, či naša mailová adresa nemá priradenú porfilovú fotografiu v globálnom systéme Gravatar (http://sk.gravatar.com) a použije tú.

Admin: Používanie gravatarov je vo východzom nastavení vypnuté. Nastavuje sa v administrátíve portálu: Používatelia – Oprávnenia – Zásady správy používateľov – Povoliť Gravatar.


PIC

Obr. 2.8: Základné nastavenia používateľského profilu

Na obr. 2.8 je zobrazená prvá časť úpravy profilu, v ktorej sú povinné informácie. Upozorníme v nej najmä na položku Časové pásmo, ktoré je zodpovedné za zobrazenie resp. posun všetkých časových informácií, ktoré sú na serveri vložené. V prípade, že termíny majú nesprávny čas, je možné vybrať nastavenie Miestny čas serveru.

V druhej nepovinnej časti je možné nastavovať fotografie a kontaktné informácie (web, Skype, ICQ, telefóny, atď.).

Obrázok je dôležitou časťou identity a je používaný na viacerých miestach. Preto je vhodné mu venovať pozornosť, najmä v dištančných kurzoch výrazne pomáha v komunikácii s účastníkmi. Z tohoto dôvodu sú najlepšie detailne zábery tváre, ale možno použiť ľubovoľné obrázky.

Obrázky musia byť v JPG alebo PNG formáte (znamená to, že obyčajne majú príponu .jpg alebo .png). Možno ich získať viacerými spôsobmi:

Na načítanie obrázku potom treba kliknúť na tlačidlo Prehľadávať a vybrať si obrázok z disku počítača. Po ďalšom kliknutí na tlačidlo Aktalizovať profil bude obrázok prispôsobený a zmenšený na 100 × 100 pixelov.

Tip: Občas sa stane, že po nahraní novej fotografie používateľa a uložení profilu, sa opäť zobrazí pôvodná. Toto je iba problém web prehliadača, ktorý si neaktualizoval stránku. Stlačenie kláves Ctrl-F5 to celé napraví a prehliadač ukáže správnu fotografiu.

Preferencie

V tejto časti môžeme upraviť nastavenia svojho účtu: upraviť svoj profil, zmeniť prihlasovacie heslo, vybrať jazyk, v ktorom sa bude portál zobrazovať, nastavenia systému správ, notifikácií, kalendára.

Ďalšie nastavenia sa týkajú blogov, úložísk (externé portály a disky, z ktorých vyberáme dokumenty), portfólií (externé portály a disky, na ktoré ukladáme dokumenty), odznakov (hodnotenie výsledkov v kurzoch).

2.3.2 Správy medzi účastníkmi

Ak chceme niekomu napísať správu, použijeme odkaz Pošli správu. Tu ho alebo vyberieme so svojho zoznamu kontaktov, alebo si ho vyhľadáme. U príjemcu máme možnosť pridať/odstrániť či zaradiť si ho medzi svoje kontakty, zablokovať/odblokovať kontakt, ako aj históriu našich doterajších kontaktov.


PIC

Obr. 2.9: Správy medzi účastníkmi

V dolnej časti máme priestor na samotné písanie správy. Keď ju dopíšeme, stlačíme tlačidlo Pošli správu. Ak je príjemca on-line, zjaví sa mu v pravej dolnej časti obrazovky možnosť správu prijať alebo odmietnuť. Ak nám odpovie, vidíme to vo svojom priestore správ.

Zasielanie správ

Nastavenie správ a systému, ako a kam prichádzajú, možno definovať opäť v bloku Navigácia. V princípe môžu byť správy vypísané priamo alebo presmerované na email alebo jabber. Rozlišujú sa tiež prípady, či je používateľ prihlásený alebo nie. Existuje viacero typov správ (napríklad upozornenia o zadaniach, súkromné správy, odoberanie prízpevkov z fór a podobne), u ktorých určíme, ako budú spracované. Ak si vyberieme email, je potrebné zadať mailovú adresu. Jabber správy sú aktivované iba vtedy, ak je nakonfigurovaný Jabber server.

Admin: Východzie nastavenie Moodle povoľuje systém správ. Jeho vypnutie je dostupné cez: Pokročilé nastavenia – Povoliť systém zasielania správ.

Tip: Okrem posielania správy jedinej osobe môže učiteľ poslať správu naraz viacerým účastníkom kurzu pomocou zoznamu účastníkov kurzu. V ňom možno vyznačiť naraz viaceré osoby (alebo všetky tlačidlom Vybrať všetko). Potom rozbalíme zoznam S označenými používateľmi a vyberieme možnosť Poslať správu. Opäť skontrolujeme príjemcov (môžeme ich odobrať alebo pridať), napíšeme telo správy a odošleme.

2.3.3 Blogy

Blog je web stránka, ktorú si individuálni používatelia Internetu vedú za účelom reflexií vo forme krátkych článkov a ktorá je časovo zoradená od najnovších príspevkov po najstaršie.

Blogy sa vyvíjali od svojich skromných počiatkov z web stránok, na ktorých boli oznamované novinky, až k dnešnej pravdepodobne najpopulárnejšej individuálnej platformy k publikovaniu informácií. Dostali sa do popredia najmä vďaka faktu, že sú prehľadávané internetovými prehliadačmi, pričom v tomto prehľadávaní aktívne vystupujú systémov previazania medzi jednotlivými blogmi a osobami.

Slovo blog je odvodeninou (skratkou) z web log – internetový denník. Informácie, o ktorých sa v nich pojednáva, sú veľmi individuálne a reflektujú aktuálny pohľad a názor ich autora. Niektoré z blogov môžu byť tematicky zamerané.

Keďže blogy sú web stránky, automaticky podporujú odkazy, a tak sú jednotlivé blogy prepájané s inými, s agentúrnymi správami, poznámkami od čitateľov a diskusiami k článku.

Veľa spoločností a organizácií na webe poskytuje možnosť blogovať zadarmo. Existujú aj opensourcové aplikácie, ktoré možno slobodne nainštalovať. Najznámejší z nich je Wordpress.

Vysvetlenie pojmov:

Moodle a blogy

Blogy na Moodle dovoľujú študentom, učiteľom a administrátorom písať verejný denník a komentovať blogy iných. Tento má rozličné nastavenia, ako a kto ich môže čítať.

V Moodle sú blogy rozdelené podľa používateľov. Administrátori, učitelia a študenti si môžu vytvoriť tagy (značky, témy) – administrátori tagy pre celý portál, učitelia pre kurz a používatelia pre seba.

Po napísaní blogu môže používateľ určiť, ktorých tagov sa príspevok týka a tiež aj to, kto bude môcť blog čítať. Pritom je obmedzený nastaveniami, ktoré globálne určil administrátor: celková viditeľnosť, dostupnosť iba na kurzy, skupiny, iba vlastné blogy, prípadne úplne zakázaný blogovací systém.

Pre ľahšiu prácu s blogmi môže učiteľ v kurze pridať bloky Menu blogov, Aktuálne blogy a Tagy blogov.

Po pridaní bloku Menu blogov sú potom v kurze dostupné aj nasledovné možnosti:

Admin: Je potrebné, aby systém blogov povolil administrátor portálu: Pokročilé nastavenia – Viditeľnosť blogu. Východzím nastavením sú povolené blogy.

Ďalšie možnosti sa nachádzajú v: Vzhľad – Blog.

Pridávanie a úprava blogu

Postup je nasledovný:

  1. Klikneme v bloku Navigácia – Môj profil – Blogy
  2. Klikneme na odkaz Pridať nový záznam alebo Prezerať všetky moje blogy pre existujúci záznamy.

PIC

Obr. 2.10: Pridávanie blogu

V prípade nového blogu sa objaví obrázok znázornený na obr. 2.10, ktorý obsahuje aj nasledovné položky:

Názov položky
Nadpis blogu.
Publikovať k
Komu je blog určený: kým ho tvoríme, nastavíme si ho ako draft. Keď ho ideme uverejniť, môžeme si vybrať, či bude dostupný iba registrovaným používateľom na našom portáli, alebo celému Internetu. Posledným prípadom je nepublikovať blog.

Tip: Nepublikovaný blog môžeme použiť napríklad na prípravu zadania. Potom, ako zadanie cez blog dopíšeme, skopírujeme ho do skutočného zadania a položku blogu môžeme vymazať.

Tagy
Tu si zvolíme, do akej oblasti bude blog patriť. Môžeme alebo vyberať oficiálne tagy alebo vlastné.

Tip: Ak potrebujeme ako učiteľ vytvoriť nové oficiálne tagy, kontaktujeme administrátora portálu.

V nastaveniach blogov určujeme, koľko blogov sa zobrazí na jednej strane, prípadne importujeme či začleníme svoje externé blogy do Moodle portálu.

V prípade externých blogov definujeme určenie RSS odkazu (viď kapitola 6.2.5 na strane §). Moodle potom v pravidelných intervaloch skontroluje, či existujú nové blogy a stiahne ich.

Komentovanie blogu

Novou vlastnosťou v Moodle 2.0 je možnosť vkladať komentáre k blogom. Postup je znázornený na obr. 2.11, kde učiteľ odpovedá na komentár študenta na svoj blog.


PIC

Obr. 2.11: Komentáre k blogu

Roly pre blogy

Schopnosti, ktoré možno nastaviť v súvislosti s blogmi, sú nasledovné (viď kapitola 3.3):

2.3.4 Poznámky

Učitelia majú k dispozícii Poznámky, na ktorej si môžu ukladať informácie a svoje poznámky k jednotlivým študentom. Tento odkaz nájdeme, keď si prezrieme profil konkrétneho študenta.

Existujú tri možné typy poznámok:

osobná
– je viditeľná iba učiteľovi, ktorý ju vytvoril,
kurz
– je viditeľná všetkým učiteľom v danom kurze,
portál
– je viditeľná všetkým učiteľom vo všetkých kurzoch.

Týmto rozdelením si môžu učitelia zdieľať svoje informácie o študentoch. Typ poznámok rozdeľuje ich dosah.

Bude zrejme závisieť od konkrétnej inštitúcie, či bude poznámky používať. Pri ich implementácii boli medzi vývojármi a učiteľmi veľké diskusie, či nebudú môcť byť chápané ako zásah do študentských práv a slobôd.

Roly pre poznámky

Schopnosti, ktoré možno nastaviť v súvislosti s poznámkami: