8.1 Podmienené aktivity

Podmienené aktivity znamenajú možnosť nastavenia aktivity, aby záležala od inej aktivity v kurze. Učiteľ môže definovať na základe splnenia či nesplnenia jednej aktivity, ktoré ďalšie činnosti v kurze budú dostupné.

Štandardne sú tieto vlastnosti vypnuté a je potrebné ich zapnúť na úrovni celého portálu.

Admin: Podmienené aktivity: Pokročilé nastavenia – Povoliť podmienený prístup

Podmienené aktivity sú automaticky zapnuté na základe vyššie uvedených nastavení na úrovni portálu a učiteľ už v kurze nemusí nič nastavovať.

V nastavovaní každého zdroja či aktivity, ktoré to povoľujú, potom pribudne nastavenie Podmieniť dostupnosť, ktoré obsahuje nasledovné položky obmedzenia prístupu (kliknutím na tlačidlo Pridať obmedzenie:

Dátum
Zadávame dátumy a časy od-do, kedy je aktivita dostupná pre študentov. Určíme zároveň, ktoré z nich budú aktívne.

Poznamenávame, že niektoré z aktivít definujú aj svoju vlastnú dostupnosť. V tom prípade, aktivita je viditeľná (napríklad jej názov a opis), ale nie je možné ju vykonávať. V prípade nedostupnosti definovanej na tomto mieste aktivita bude skrytá a to, čo z nej bude viditeľné, určuje podmienka Predtým, ako môže byť aktivita dostupná vysvetlená nižšie.

Známka
Toto nastavenie určuje ľubovoľné podmienky na hodnotenie v iných aktivitách či celom kurze, ktoré musia byť splnené na to, aby bola táto aktivita dostupná.

Je možné nastaviť aj viacero podmienok. V takom prípade bude aktivita dostupná iba vtedy, keď budú splnené všetky podmienky naraz.

Každá hodnotiaca podmienka vyberá nejakú druhú aktivitu v kurze a dve percentuálne hranice, v ktorých zadávame hodnoty X a Y:

Skupina
Vyberieme, ktorej skupiny sa toto obmedzenie má týkať.
Používateľské pole profilu
Vyberieme pole profilu a podmienku naň kladenú.
Obmedzenie nastavené
Pridáme vnorené obmedzenie, čo umožní vyriešiť zložitejšie podmienky.

Ak je podmienok viacero, určíme, či majú byť splnené všetky naraz, alebo minimálne jedna z nich.