2.1 Navigácia

Ak sme v systéme Moodle po prvý raz, zastavme sa trocha, aby sme si privykli na to, čo na obrazovke vidíme. Na obr. 2.1 je znázornený pohľad pre neprihláseného používateľa. Vo web prehliadači je plocha rozdelená na dve časti (v užšom zobrazení na mobilných telefónoch sú tieto pod sebou). Tie najdôležitejšie informácie sa nachádzajú v ústrednej časti, doplnkové napravo. V hornej časti je dostupné rozbaľovacie menu, prepínač jazykov a možnosť prihlásenia sa. Moodle je preložené do viac ako 70 jazykov a administrátor portálu určuje, ktoré jazyky okrem angličtiny budú dostupné. Výber jazyka ovplyvňuje napríklad názvy blokov či nápovedu – nie však obsah alebo kurzy.


PIC

Obr. 2.1: Základný pohľad neprihláseného používateľa

Jednotlivé bloky na pravej strane si možno (po prihlásení) upravovať, pridávať, odoberať. Každý blok obsahuje v svojom pravom hornom rohu možnosti pre jeho presun, skrytie, konfiguláciu či odstránenie.

2.1.1 Mobilná aplikácia

Popri štandardnej verzii Moodle určenej pre počítače a využívajúcej web prehliadač existuje aj špeciálna mobilná aplikácia. V tejto síce nie sú dostupné všetky črty, ale má prednosti v jednoduchosti použitia tých vlastností, ktoré obsahuje. Po jej stiahnutí z úložiska pre daný operačný systém (android, ios) je potrebné nastaviť adresu Moodle, svoje prihlasovacie meno a heslo. Aplikácia je vytvorená s responzívnym dizajnom, prispôsobuje sa veľkosti displeja.

Študenti majú prístup k svojim kurzom, známkam v kurzoch, kalendárom, súkromným súborom. Môžu vyplňovať ankety, dotazníky, testy, kontaktovať spolužiakov pomocou systému správ.

Učitelia môžu okrem iných činností napríklad zadávať známky.