7.4 Chat

Chat je typom synchrónnej komunikácie, ktorá je založená na výmene krátkych textov. Účastníci píšu krátke správy do poľa pre zadávanie textu. Po odoslaní sú tieto viditeľné ostatným účastníkom chat-u s informáciou o tom, kto bol ich autorom. Viacerí autori môžu prispievať paralelne. Učiteľ môže zvoliť časy, kedy bude chatová miestnosť otvorená, čo potom slúži ako elektronický ekvivalent konzultačných hodín.

Základné nastavenia (obr. 7.15):

Názov tejto miestnosti
Krátky názov, ktorý bude zobrazený na stránke kurzu.
Úvodný text
Téma ktorej sa bude chat venovať a ktorú uvidia študenti pred vstupom do chatovacej miestnosti.
Najbližšie chatovanie
Termín spustenia miestnosti. Používame na to, aby študenti vedeli, kedy sa môžu stretnúť. Samotná miestnosť je ale otvorená aj v iných časoch.
Opakovať chatovanie
Volíme spôsob opakovania sa chatu. Ak sa bude opakovať (nikdy, denne, týždenne), bude to zobrazené aj v nachádzajúcich udalostiach kurzu.
Uložiť prebehnuté chatovanie
Vyberieme v prípade, ak chceme uložiť históriu chatu. Nastavíme, koľko dní dozadu bude chatovanie uložené. Je to vhodné pre študentov, ktorí chat nestihnú a môžu si tak pozrieť, o čom sa diskutovalo.
Každý si môže prezrieť prebehnuté chatovanie
Nastavíme pre študentov, aby si mohli prezerať prebiehajúce alebo prebehnuté chatovanie, do ktorého sa práve zapojili. Archivovanie sa zapína, ak je v chate dve a viac osôb, ktoré v uplynulých piatich minútach diskutujú.

PIC

Obr. 7.15: Nastavenie chatovacej miestnosti

Samotné okno je rozdelené na dve časti. V pravej je zobrazený zoznam učastníkov. V ľavej samotný text (obr. 7.16).


PIC

Obr. 7.16: Zobrazenie priebehu chatovania

Tip: Implementácia chatu v Moodle má dosť veľké nároky na server. Simultánne otvorenie a využívanie viacerých miestností môže spôsobiť zastavenie celého servera. V prípade, že sa má chat využívať veľa a často, je potrebné, aby administrátor v spojení so správcom serveru vytvorili špeciálny chatovací server.

Chatovanie sa dá dobre využiť so študentmi externého štúdia pri odovzdávaní zadaní. Niekoľko hodín pred uzávierkou zadania môžeme nastaviť stretnutie v chatovacej miestnosti, upozorníme na to študentov a potom diskutujeme s nimi o problémoch, ktoré pri svojom zadaní mali. V takomto prípade veľmi pomôže, ak nastavíme, aby chatovanie bolo uložené a aby si jeho začiatok mohli pozrieť aj študenti, ktorí doň vstúpia neskôr. Tí si prezrú priebeh a už nepotrebujú položiť otázky, ktoré už boli zodpovedané.

Ak je v miestnosti veľa ľudí, začína byť chat neprehľadný. Často nie je jasné, kto komu odpovedá. Najlepšie je teda definovať určité pravidlá správania sa – napríklad vždy začínať vetu oslovením toho, komu píšeme.

Chat môže byť tiež nastavený ako oddelená skupinová aktivita. V takom prípade má každá skupina svoju oddelenú miestnosť. Používame to v prípade, ak má každá skupina rozdielne problémy – ak sa problémy prelínajú, je vhodnejšie vytvoriť spoločnú miestnosť.

7.4.1 Prezenčné stretnutia alebo chat

Chat je príkladom online komunikácie založenej na riadkových dialógoch. Pochopiteľne, nemôže byť náhradou osobných stretnutí. Tam by sme skôr mohli uvažovať o video konferenciách. Preto je potrebné chápať chat ako prídavok v zmiešanej forme vzdelávania.

Najčastejšie citované problémy s textovým chatom hovoria o strate v oblasti neverbálnej komunikácie (gestá, výraz tváre a podobne). Chat tu využíva iné metódy – emotikony (smajlíky) ako aj interpunkčné znamienka. Na rozdiel od gest su ale emotikony využívané a vkladané do textu zámerne.

Na rozdiel od prezenčného stretnutia je uchovávanie záznamu z chatu výrazným plusom v jeho prospech. Proces vzdelávania tak existuje dlhšie, študenti sa k uloženému chatu môžu vrátiť a získať z neho ďalšie informácie. Zároveň to pomáha učiteľovi lepšie identifikovať oblasti, ktoré boli pre študentov problematické.

Chat tiež svojím spôsobom pomáha nesmelým študentom (alebo zahraničným), ktorí majú problémy položiť svoje otázky. Pri písomnej forme majú viac času svoju otázku sformulovať a tiež aj viac porozmýšľať nad významom odpovede.

7.4.2 Roly

Chat má iba niekoľko nastavení v systéme rol. Sú to nasledovné:

  1. Vstúpiť do chatovacej miestnosti
  2. Odstrániť históriu chatovania
  3. Exportovať prebehnuté chat sedenie
  4. Exportovať ľubovoľné chat sedenie
  5. Čítať históriu chatovania