6.1 Práca s blokmi

6.1.1 Presunutie bloku

Umiestnenie blokov na stránke záleží od viacerých faktorov, ktoré budú spomenuté nižšie v nastaveniach bloku. Každý blok môžeme okrem toho manuálne presunúť a to alebo medzi ľavým a pravým stĺpcom, alebo v rámci daného stĺpca vyššie alebo nižšie.

Presúvanie bloku je možné v režime úpravy stránky. Vtedy sa pri prejdení myšou nad názov bloku zjaví štvoršípka. Blok potom potiahneme na nové miesto.

6.1.2 Nastavenia bloku

Všetky bloky zdieľajú určité spoločné nastavenia, ktoré určujú, či bude blok viditeľný, na ktorých stránkach sa nachádza, umiestnenie vľavo/vpravo a jeho dôležitosť v rámci hierarchie blokov v danom stĺpci (obr. 6.2):

Pôvodné umiestnenie bloku
– Informuje, kde bol blok pôvodne vytvorený. Nastavenia bloku môžu spôsobiť, že blok bude zobrazený aj na iných miestach, napríklad v rámci aktivít v kurze.
Zobraziť na týchto typoch stránok
– Bloky môžu byť viditeľné alebo na hlavnej stránke kurzu, na ľubovoľnej stránke kurzu alebo úplne všade.
Východzia oblasť
– vpravo alebo vľavo.
Východzia váha
– Váha bloku je v intervale ⟨−10,10. Čím je váha negatívnejšia, tým viac chceme, aby daný blok bol nad ostatnými. Takže bloku, ktorý chceme mať vždy navrchu, priradíme váhu 10.

Ak majú dva bloky rovnakú váhu, potom je ich poradie dané náhodne.

Viditeľnosť
– Zobrazenie/skrytie bloku na stránke.
Oblasť/váha
– Prepísanie východzej hodnoty oblasti/váhy pre konkrétny blok.

PIC

Obr. 6.2: Spoločné nastavenia blokov

6.1.3 Schovanie bloku

Viditeľnosť bloku je selektívne nastaviteľná aj pomocou oprávnení a schopnosti Vidieť blok (moodle/block:view), Napríklad, ak chceme nejaký blok schovať pred hosťmi, postupujeme nasledovne:

  1. Zapneme režim úprav (napr. na hlavnej stránke tlačidlo Zapnúť upravovanie vpravo hore).
  2. Vyberieme si želaný blok a klikneme na jeho ikonu upravovania v hlavičke bloku.
  3. V bloku Nastavenia klikneme na odkaz Oprávnenia.
  4. V schopnosti Vidieť blok (moodle/block:view) odstránime rolu hosťa.