5.2 Používanie zdrojov

Elektronické materiály môžeme študentom poskytovať vo viacerých formátoch, z ktorých každý mí svoje výhody a nevýhody.

Texty
Medzi najčastejšie formáty, ktoré používame, patria DOC (Microsoft Word), PDF Portable Document Format (Adobe Systems), RTF (Rich Text Format, HTML Hypertext Markup Language a ODT Open Document Format.

Najčastejšie používaný je formát DOC. Jeho výhodou je rozšírenosť. Je to však formát, ktorý nie je presne zdokumentovaný. Podobne ako PDF a RTF, nie je možné ho priamo prezerať, ale je potrebné takýto súbor najprv stiahnuť a potom mať nainštalovaný MS Word (alebo aspoň Word Viewer). Ďalšou nevýhodou je veľkosť takto vytvorených súborov. Medzi ďalšie známe nedostatky patrí závislosť výzoru dokumentu na pripojenej tlačiarni, problémy s chýbajúcimi vloženými typmi písma v dokumentoch a podobne.

Podobne ako DOC, formáty RTF a ODT sú editovateľné, avšak na rozdiel od DOC existuje pre ne presná špecifikácia formátu (ODT je štandardizovaný ISO normou pre výmenu elektronických textov). ODT naviac môže byť priamo vložený do web stránky pomocou zásuvných modulov.

PDF dokument je tiež ISO štandardom v elektronickú archiváciu dokumentov. Aj keď je to formát vyvinutý súkromnou firmou, je známy, presne definovaný a existuje viacero implementácií a prehliadačov, ktoré zobrazujú tieto dokumenty. Oproti vyššie uvedeným formátom má výhodu presne určeného zobrazenia strán dokumentu.

HTML jazyk má výhodu, pretože je štandardným jazykom webu. Je najjednoduchší na zobrazovanie a dokumenty v ňom písané majú najmenšiu veľkosť, takže sa zobrazujú rýchlo aj používateľom s pomalým pripojením k Internetu. Nevýhodou sú nie celkom dokonalé formátovacie možnosti – napríklad matematické vzťahy či formátovanie tlačenej strany.

Richtextový HTML editor formátuje texty pomocou HTML jazyka. Je však možné pomocou schránky doň vložiť materiály z DOC, či ODT formátov. Pri tom je dôležité použiť tlačidlo na vyčistenie textu z Wordu (PIC).

Pre prezentácie je najrozšírenejším formátom PPT (Microsoft PowerPoint). Platia preň podobné argumenty ako pre DOC, pričom sú tieto súbory naviac veľmi objemné. Doporučuje sa preto konvertovať PPT súbory na PDF, ktoré majú menšiu veľkosť a sú štandardom.

Pod operačným systémom GNU/Linux neexistujú programy od firmy Microsoft. Avšak, kancelársky balík OpenOffice.org (LibreOffice) pracujúci natívne so štandardom Open Document, dovoľuje otvárať tieto súbory.

Oskenované dokumenty možno uložiť vo formáte PDF. Doporučuje sa po skenovaní použiť softvér na rozpoznávanie textov v obrazoch (OCR – optical character recognition), aby boli výsledné dokumenty menšej veľkosti.

Obrázky
Formáty obrázkov rozlišujú medzi vektorovými a bitmapovými. Medzi vektorové, ktoré možno zobraziť na webe (zatiaľ najmä pomocou zásuvných modulov, ale v budúcnosti ho prehliadače budú zobrazovať natívne) patrí SVG (Scalable Vector Graphic). Výhodou vektorových formátov je je malá veľkosť.

Pre fotografie sú najvhodnejšie formáty JPG, TIFF, PNG či GIF. Iné, napríklad BMP nie je možné priamo zobrazovať priamo na webe. V tomto prípade je doporučené obrázky pred nahraním na server najprv zmenšiť, inak môžu robiť študentom problémy.

Audio
Audio súbory (MP3, WAV) môžu byť veľmi veľké, preto sa doporučuje vhodne nastaviť ich kompresiu a bitový tok. Moodle umožňuje priame prehliadanie na stránke.
Video
Video súbory majú asi najväčšiu veľkosť a Moodle má nastavenú maximálnu veľkosť pre nahrávané súbory na server. Tiež je potrebné uvažovať o poskytnutí odkazov na vhodný softvér na ich prehliadanie (Quicktime, Windows Media Player, RealPlayer). Jedným z riešení môže byť nahrať video súbor na populárne servery na zdieľanie videa (napr. http://youtube.com, http://vimeo.com) a pridať do kurzu iba odkaz naň.

5.2.1 Otázky k zdrojom

Krížové referencie medzi dvomi web stránkami
Ak potrebujeme v Moodle vytvoriť hypertextový odkaz medzi dvomi web stránkami v jednom kurze, môžeme postupovať dvomi spôsobmi.

Ak je zapnutý filter Automatické prepojenie zdrojov, stačí dať obom stránkam vhodný názov, ktorý by sa nemal v kurze nikde opakovať a potom tento názov presne napísať na mieste, kde má byť odkaz. Po uložení bude odkaz automaticky aktívny.

Druhý spôsob spočíva v skopírovaní web adresy stránky z adresovacieho riadku web prehliadača a tento vložiť ako odkaz do druhej stránky.