1.2 Prečo práve Moodle

Na svete je vyvíjaných veľa LMS systémov a každý z nich má niektoré výhody a nevýhody. Každá organizácia, ktorá plánuje nasadiť e-vzdelávanie, má určité predpoklady, požiadavky, cieľovú skupinu študentov a ciele, ktoré s ním chce dosiahnuť.

1.2.1 Otvorenosť systému

Moodle je vyvíjané pod GNU GPL licenciou. Je to teda softvér s otvoreným kódom, do ktorého môže každý prispievať a meniť ho, pričom je zaručené, že toto právo sa nedá odobrať. Pochopiteľne, nie každý dokáže prispievať a vyvíjať takýto komplexný produkt. Avšak, pri vývoji neexistuje monopol, kedy iba určitá firma (jednotlivec) určuje, ako bude daný produkt vyzerať.

V našej doterajšiej praxi sme sa viackrát stretli so stavom, že v Moodle alebo niečo chýbalo, čo sme potrebovali pre našu výuku, alebo nefungovalo. Vždy sme boli schopní túto situáciu zmeniť, či už našim vlastným nasadením, ale diskusiami na on-line fórach.

Vďaka svojej licencii neexistujú žiadne licenčné poplatky. Systém možno voľne stiahnuť a nainštalovať. Samozrejme, jeho používanie nie je zadarmo – tak ako aj u iných, komerčných systémov, sú nutné náklady na prevádzku – servery, administrátori, školenia a podobne.

1.2.2 Filozofia systému

Moodle je založené na sociálno-konštruktivistickej teórii vzdelávania. Tým sa líši od mnohých iných LMS systémov, ktoré sa koncentrujú na používanie rozličných nástrojov, nie na vzdelávanie sa.

1.2.3 Podpora

Projekt Moodle dosiahol určitú kritickú „masu“ používateľov, ktorá zabezpečuje dobré fungovanie projektov s otvoreným kódom. Diskusné fóra na http://www.moodle.org sú veľmi aktívne a dokážu zabezpečiť minimálne porovnateľnú technickú podporu pri riešení problémov, ako u komerčných produktov. Ak má používateľ problém, je viac než pravdepodobné, že podobný problém už bol nahlásený a riešený v minulosti, takže väčšinou stačí iba prehľadať diskusné fóra a aplikovať navrhované riešenie.

Existujú aj firmy, ktoré poskytujú štandardnú platenú technickú podporu pri inštalácii, konfigurácii, hosťovaní a samotnom e-vzdelávaní.