3.13 Sledovanie aktivít – záznamy

V aktívnom kurze sa stále niečo deje. Moodle pomáha učiteľovi a zaznamenáva všetky aktivity, ktoré sú viazané ku kurzu. Tak je možné zistiť, ktoré materiály sú obľúbené, v ktorých časoch študenti najčastejšie pracujú so systémom, odkiaľ sa pripájajú na server, ktorí prestali pracovať a veľa ďalšieho. Tieto informácie sú sústredená v navigačnom menu kurzu pod odkazom Záznamy. Po kliknutí a rozbalení naň sú dostupné v navigačnom menu tieto odkazy: Protokoly, Aktuálne protokoly, Aktivity kurzu, Účastníci kurzu a Štatistiky kurzu. V prípade, že to administrátor portálu povolil, tiež aj odkaz Pravidlá pre monitorovanie udalostí. Ak má kurz povolené sledovanie plnenie aktivít alebo kurzu, obsahujem menu záznamy aj tieto položky (Absolvovanie kurzu a Plnenie aktivít).


PIC

Obr. 3.47: Záznamy o aktivitách v kurze

Monitorovanie udalostí umožňuje administrátorom a učiteľom dostávať upozornenia, ak v Moodle nastane nejaká udalosť. Pre danú udalosť je potrebné definovať pravidlo a učiteľ označí, že chce udalosti tohto pravidla odoberať. Určí tiež, ako často daná udalosť musí nastať, aby mu bolo poslané upozornenie. Toto môže byť formou vyskakovacieho okna, mailu, alebo inými metódami. Odoberanie pravidla je dostupné v profile používateľa — Nastavenia — Monitorovanie udalostí.

Pre vytvorenie pravidla je potrebné zadať:

Príklad pre notifikačnú správu môže byť nasledovný:

Bolo splnené pravidlo {rulename}, ktoré monitoruje udalosť {eventname}. Kliknite na nasledovný odkaz na slovník: {link}. Opis pravidla: {description}.

Jeho výsledkom je potom správa:

Bolo splnené pravidlo Príspevok do slovníka, ktoré monitoruje udalosť Vložená položka. Kliknite na nasledovný odkaz na slovník: http://adresa.slovnika.v.moodle. Opis pravidla: Chcem dostávať správu, keď niekto vloží novú položku do slovníka.