3.11 Zverejnenie kurzu

Moodle 1.9 implementovalo myšlienku zosieťovania serverov Moodle (MNET), v rámci ktorej bolo možné nastaviť niektoré portály ako priateľské, v rámci ktorých sa môžu účastníci kurzov prihlásiť priamo so svojim účtom. V Moodle 2.0 sa tento pojem rozširuje a je vytvorená možnosť kurz zverejniť. Takto môžeme umožniť zdieľanie kurzu alebo získať nových účastníkov kurzu. Zverejnenie nastavíme kliknutím na odkaz Administratíva kurzu – Zverejniť.

Admin: Pre zapnutie tejto funkcionality je potrebné zapnúť registráciu portálu alebo s hlavným komunitným hubom MOOCH (http://hub.moodle.org) alebo inými komunitnými hubmi: Server – Registrácia.

Inzerovanie kurzu

Pri inzerovaní kurzu oznamujeme na komunitných huboch, že náš kurz existuje a umožňuje prihlasovanie sa. Postup je nasledovný:

Inzerát kurzu nebude okamžite viditeľný, najprv ho musí odsúhlasiť administrátor komunitného hubu.

Inzerovanie možno kedykoľvek aktualizovať alebo zrušiť na rovnakej stránke.

Zdieľanie kurzu

Zdieľanie kurzu znamená zverejnenie zálohy kurzu pod určitou licenciou. Tento kurz je potom dostupný na stiahnutie a nainštalovanie na iných Moodle portáloch. Postup je nasledovný:

Kurz nebude okamžite viditeľný, najprv ho musí odsúhlasiť administrátor komunitného hubu.

Zdieľanie možno kedykoľvek aktualizovať alebo zrušiť na rovnakej stránke. Pre aktualizáciu najprv kurz odstránime z hubu a potom ho opäť necháme zdieľať.

Jeden kurz môže byť zdieľaný aj viacnásobne, každá verzia s iným obsahom.

Hub server si pri vytváraní zdieľania vytvorí lokálnu kópiu zálohy, skontroluje, či sa v kurze nenachádza nevhodný obsah (vírusy) a môže tiež znova nariadiť zálohovanie kurzu.

Používatelia, ktorí vyhľadajú a stiahnu zdieľateľný kurz, pokračujú v ďalšom kroku normálnym obnovením zo zálohy.