3.8 Odznaky

Odznaky sú jedným zo spôsobov hodnotenia postupu študentov a ocenenia ich výkonu. Sú udeľované podľa rozličných kritérií a kompatibilné s otvorenými odznakmi od firmy Mozilla. Zobrazujú sa na používateľskom profile. Odznaky si môžu študenti vložiť do svojho virtuálneho batoha prenositeľného na viaceré webové aplikácie.

Moodle používa dve kategórie odznakov: portálové a kurzové. Kurzové odznaky sa týkajú aktivít a udalostí daného kurzu.

3.8.1 Pridať nový odznak

Ak ešte žiadne odznaky nie sú vytvorené, je potrebné najprv nejaké vytvoriť. Nastavujeme nasledovné možnosti:

Meno
Názov odznaku
Opis
Stručný opis, na aký účel sa bude odznak používať
Obrázok
Súbor, ktorý obsahuje obrázok odznaku
Podrobnosti o vydávateľovi
Kto odznak udelil (meno a kontakt), pre prípad, keby sa niekto chcel o vydanom odznaku dozvedieť viac.
Expirácia
Niektoré odznaky môžu byť platné natrvalo, iné môžu mať iba obmedzenú platnosť (alebo absolútnu, alebo relatívnu vzhľadom k dátumu ich vydania).

3.8.2 Spravovať odznaky

Po vytvorení odznaku je potrebné určiť, ako bude používaný. Najprv sa zadefinujú kritéria, kedy bude udelený. Pre odznaky kurzu sú dostupné nasledovné možnosti:

Manuálne na základe roly v kurze
V tomto prípade sa určí, ktorá z rolí v kurze je oprávnená odznak vydať. Štandardne je na výber manažér, učiteľ a učiteľ bez práva úprav. Druhou voľbou je určiť, či ľubovoľný z určených rolí udeľuje odznak, alebo sa na tom musia všetci dohodnúť.
Ukončenie kurzu
V prípade, že je táto podmienená činnosť v kurze aktivovaná, bude odznak automaticky udelený, ak študent úspešne absolvuje kurz.
Ukončenie aktivity
V prípade, že existuje aktivita, ktorá má aktivované ukončenie, bude odznak automaticky udelený, ak ju študent úspešne absolvuje.

Pre začatie udeľovania je potrebné odznak aktivovať, inak je nedostupný.

V prípade, že bude odznak udelený, je možné na karte Správa nastaviť text správy ako aj upozornenie pre osobu, ktorá odznak vydáva, že sa tak stalo.

Pre manuálne udelenie je dostupná karta Príjemcovia, kde sa vyberá, ktorí účastníci kurzu odznak získavajú.