3.6 Filtre

Všetok text, ktorý je vložený do systému, je pred zobrazením filtrovaný. Administrátor portálu môže definovať, ktoré filtre sú použité a v akom poradí pre celý portál. Učiteľ potom z dostupných filtrov určuje, ktoré z nich sú aplikované pre kurz. Výber filtrov je dostupný v odkaze Administratíva kurzu Filtre.

Takto je napríklad riešené vymazanie vulgárnych slov, či písanie matematických vzorcov.

Tvorba automatických odkazov
Názvy zdrojov, blokov a aktivít sú automaticky označené ako odkazy v texte. Ak sa na ne klikne, otvorí sa daný modul.

Podobne sú spracovávané aj záznamy v slovníkoch kurzu. Po kliknutí na ne sa objaví definícia daného termínu.

Ak je potrebné automatické odkazy zrušiť, daný text sa v režime zdrojového kódu vloží medzi tagy <nolink> a </nolink>. Druhou možnosťou je využiť tlačidlo v HTML editore, ktoré to vloží automaticky.

Administrátor portálu môže určiť, ako majú byť automatické odkazy konfigurované. Napríklad môže byť daný odkaz vyznačený iba raz na aktuálnej stránke.

Viacjazyčné názvy
Určitú časť textu je možné zobraziť v jazyku aktuálneho používateľa – napríklad názvy blokov či aktivít. Opäť je to možné nastaviť v režime zobrazenia zdrojového kódu nasledovným spôsobom, ktorý definuje slovo študent po anglicky a slovensky:
<span lang="en" class="multilang">Student</span>  
<span lang="sk" class="multilang">Študent</span>

Matematické vzorce
Matematické vzorce, špeciálne symboly zapisujeme obkolesené dvomi dolármi z každej strany pomocou LATEX zápisu. TEX je špeciálny voľne dostupný DTP nástroj z vysokou kvalitou práve pre matematické výrazy. Na jeho základe sú používané aj zápisy napr. v Matlabe, či Open Office.

Príklady: α, −-b±√b2−4ac
    2a získame vstupným textom:

$$ \alpha $$  
$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac} }{2a}$$

Mediálne pluginy
Multimediálne súbory (mp3, swf a podobne), ak sú vložené ako odkazy, sú automaticky zobrazované s jednoduchým prehrávačom.