3.5 Účastníci

Stránka o účastníkoch dovoľuje učiteľovi ich zapisovať do kurzu, prehľadávať, filtrovať, upravovať, alebo odstrániť z kurzu. Je dostpuná alebo vľavo ako odkaz Účastníci alebo z munu nastavenia kurzu, kliknutím na odkaz Viac, kartu Používatelia — Zapísaní do kurzu.

3.5.1 Zápis účastníkov

Odkaz Zapísať používateľov sa nachádza v pravej časti obrazovky na vrchole a spodku stránky. Obsahuje možnosť napísať meno, vybrať rolu, do ktorej ho chceme zapísať (študent, učiteľ), ako dlho a odkedy má byť zapísaný v kurze.

Samotná stránka účastníkov umožňuje ich filtrovať. Možnosti filtra zahrňujú hľadanie skupín či zoskupení, neaktívnych študentov počas určitého obdobia, účastníkov podľa roly.

Ak si vyberieme účastníkov, na spodku stránky máme na výber s označenými poslať správu, pridať poznámky, upraviť ich voľby zápisu alebo ich odstrániť z kurzu.

Podobne, pri každom účastníkovi máme na výber upraviť jeho rolu, skupinu, jeho voľby zápisu alebo ho z kurzu odstrániť.