Obsah

1 Úvod
 1.1 E-vzdelávanie
 1.2 Prečo práve Moodle
  1.2.1 Otvorenosť systému
  1.2.2 Filozofia systému
  1.2.3 Podpora
2 Začíname s Moodle
 2.1 Navigácia
  2.1.1 Mobilná aplikácia
 2.2 Prihlásenie do systému
  2.2.1 Vytvorenie konta
  2.2.2 Po prihlásení
  2.2.3 Nástenka – prispôsobenie osobnej stránky
  2.2.4 Prihlásenie sa do kurzu – študent
  2.2.5 Vytvorenie kurzu – učiteľ
 2.3 Osobný profil
  2.3.1 Profil
  2.3.2 Správy medzi účastníkmi
  2.3.3 Blogy
  2.3.4 Poznámky
3 Práca s kurzom
 3.1 Upravujeme vzhľad hlavnej stránky
  3.1.1 Úpravy
  3.1.2 Ikony a ich význam
  3.1.3 Navigácia
  3.1.4 Typy modulov
 3.2 Základná administratíva
  3.2.1 Upraviť nastavenia kurzu
 3.3 Roly
  3.3.1 Pojmy v systéme rol
  3.3.2 Priradenie rol
  3.3.3 Zmena oprávnení
 3.4 Nastavenia skupín
  3.4.1 Práca so skupinami
  3.4.2 Rozdelenie do skupín
  3.4.3 Nastavenie skupín
  3.4.4 Skupinový prehľad
  3.4.5 Zoskupenia
 3.5 Účastníci
  3.5.1 Zápis účastníkov
 3.6 Filtre
 3.7 Známky
  3.7.1 Úvod
  3.7.2 Základné prvky žiackej knižky
  3.7.3 Stratégie výpočtu súhrnnej známky v kategórii
  3.7.4 Prirodzené váženie
  3.7.5 Výpočet súhrnnej známky v kategórii
  3.7.6 Slovné známky
  3.7.7 Výkazy
  3.7.8 Export a import známok
  3.7.9 Stupnice
  3.7.10 Všeobecné nastavenia známok
 3.8 Odznaky
  3.8.1 Pridať nový odznak
  3.8.2 Spravovať odznaky
 3.9 Zálohovanie a obnovovanie kurzu
  3.9.1 Zálohovanie
  3.9.2 Obnovenie zo zálohy a kopírovanie kurzov
  3.9.3 Importovanie kurzu alebo jeho časti
  3.9.4 Reset kurzu
 3.10 Ciele
 3.11 Zverejnenie kurzu
 3.12 Banka otázok
  3.12.1 Kategórie
  3.12.2 Vytvorenie novej otázky
  3.12.3 Náhľad, úprava, odstránenie a presun otázok
  3.12.4 Typy otázok
  3.12.5 Import a export otázok
 3.13 Sledovanie aktivít – záznamy
 3.14 Kompetencie
  3.14.1 Moodle a kompetencie
4 Úprava textu a správa dokumentov
 4.1 Úprava textu
  4.1.1 Písanie textu
  4.1.2 Používanie textového editora
 4.2 Súbory
  4.2.1 Filozofia práce so súbormi
  4.2.2 Výber súboru
5 Zdroje
 5.1 Publikujeme obsah
  5.1.1 Súbory
  5.1.2 Nadpisy
  5.1.3 Stránky
  5.1.4 URL
  5.1.5 Adresáre
  5.1.6 Kniha
  5.1.7 IMS balíky
 5.2 Používanie zdrojov
  5.2.1 Otázky k zdrojom
6 Bloky
 6.1 Práca s blokmi
  6.1.1 Presunutie bloku
  6.1.2 Nastavenia bloku
  6.1.3 Schovanie bloku
 6.2 Prehľad štandardných blokov
  6.2.1 Aktivity
  6.2.2 HTML blok
  6.2.3 Kalendár
  6.2.4 Náhodná položka slovníku
  6.2.5 RSS blok
  6.2.6 Výsledky aktivity
7 Aktivity
 7.1 Prehľad dostupných aktivít
 7.2 Zadanie
  7.2.1 Vytvorenie zadania
  7.2.2 Prestavenia individuálnych zadaní
  7.2.3 Pokročilé hodnotenie
  7.2.4 Vkladanie hodnotenia
  7.2.5 Prezeranie zadaní učiteľom
  7.2.6 Prezeranie zadaní študentom
  7.2.7 Stav hodnotenia
  7.2.8 Študentský pohľad – vkladanie zadania
  7.2.9 Študentský pohľad – spätná väzba od učiteľa
  7.2.10 Učiteľský pohľad – hodnotiaca stránka
  7.2.11 Roly
  7.2.12 Otázky k zadaniam
 7.3 Test
  7.3.1 Nastavenie testu
  7.3.2 Zostavenie testu z otázok
  7.3.3 Analýza testu
  7.3.4 Zmena hodnotenia otázky
  7.3.5 Problémy s testmi
  7.3.6 Tvorba testov
  7.3.7 Roly
 7.4 Chat
  7.4.1 Prezenčné stretnutia alebo chat
  7.4.2 Roly
 7.5 Diskusné fórum
  7.5.1 Používanie fóra
  7.5.2 Prehľadávanie fór
  7.5.3 Archivácia
  7.5.4 Roly
  7.5.5 Využívanie fór
  7.5.6 Otázky k diskusným fóram
 7.6 Prednáška
  7.6.1 Všeobecné informácie k prednáške a jej metodológii
  7.6.2 Nastavenia prednášky
  7.6.3 Kartová prednáška
  7.6.4 Typy otázok dostupné v prednáške
  7.6.5 Vetvenia a tabuľky vetvení
  7.6.6 Pridávanie strany s otázkami
  7.6.7 Zoskupenia
  7.6.8 Prezeranie prednášky
  7.6.9 Roly
 7.7 Anketa
  7.7.1 Základné nastavenia
  7.7.2 Roly
 7.8 Prieskum
  7.8.1 Základné nastavenia
  7.8.2 Práca s prieskumom
  7.8.3 Roly
 7.9 Spätná väzba
  7.9.1 Základné nastavenia
  7.9.2 Tvorba dotazníka
  7.9.3 Príklad
  7.9.4 Šablóny
  7.9.5 Vyhodnotenie
  7.9.6 Roly
 7.10 SCORM
  7.10.1 Čo je to?
  7.10.2 Výhody
  7.10.3 Verzie
  7.10.4 Použitie SCORM balíka v Moodle
  7.10.5 Nástroje na tvorbu
  7.10.6 Roly
 7.11 Slovník
  7.11.1 Vytvorenie slovníka
  7.11.2 Úprava slovníka
 7.12 Databáza
  7.12.1 Tvorba a úprava databázy
  7.12.2 Pridávanie položiek
  7.12.3 Prezeranie položiek
  7.12.4 Šablóny pre zobrazenie záznamov
  7.12.5 Roly
 7.13 Wiki
  7.13.1 Nastavenie novej wiki aktivity
  7.13.2 Pridávanie wiki stránky
  7.13.3 Úprava wiki stránky
  7.13.4 Ako používať wiki
  7.13.5 Roly
 7.14 Workshop
  7.14.1 Vytvorenie workshopu
  7.14.2 Fázy workshopu
  7.14.3 Nastavenie
  7.14.4 Výpočet finálnych známok – evaluácia
  7.14.5 Použitie workshopu
  7.14.6 Roly
 7.15 Externý nástroj
  7.15.1 Vytvorenie aktivity z externého zdroja
  7.15.2 LTI poskytovatelia
  7.15.3 Príklad externého zdroja
  7.15.4 Poskytnutie aktivity externým zdrojom
  7.15.5 Roly
8 Podmienené aktivity a prehľad absolvovania
 8.1 Podmienené aktivity
 8.2 Plnenie aktivít a absolvovanie kurzu
  8.2.1 Plnenie aktivít
  8.2.2 Absolvovanie kurzu
 8.3 Príklady
  8.3.1 Lineárny príklad
  8.3.2 Vetvenie na základe hodnotenia
9 Analýzy
 9.1 Predikčné modely
  9.1.1 Študenti s rizikom vyradenia
10 Moodle a elektronické vzdelávanie
11 Záver