Novinky v Moodle

Poznámka: viaceré snímky obrazoviek uvedené v tejto publikácii boli spracované s niektorou z predošlých verzií Moodle. Nemusia sa teda dokonale zhodovať s tým, ako sú zobrazované v aktuálnej verzii. Ich obsah by ale mal byť kompatibilný.

Verzia 3.4

Verzia 3.4 bola vydaná začiatkom decembra 2017. Zameriava sa na zlepšenie použiteľnosti existujúcich vlastností.

Učitelia
efektívnejšia správa používateľov (viď strana §), prehľadnejšie označovanie aktivít ako ukončených, výber akceptovateľných typov súborov.
Používatelia
vylepšený kalendár a práca s ním (viď strana §), globálne vyhľadávanie, privátny repozitár súborov, odkaz na mobilnú aplikáciu.
Administrátori
analytické nástroje (zistenie, ktorí študenti pravdepodobne neukončia kurz a podobne) (viď strana §), konverzia na HTTPS, autentifikácia pomocou OAuth2.

Verzia 3.3

Verzia 3.3 bola vydaná začiatkom júna 2017. Obsahuje drobnejšie zmeny v grafickom rozhraní, v používateľnosti a väzbe na iné systémy.

Používatelia
lepšia integrácia s MS Office a Google G-balíkmi, prehľadnejšia nástenka, nové ikony, rozšírená podpora emotikonov a prepojenie vnútorných účtov s externými.
Učitelia
nastavenie upomienky na hodnotenie zadaní, určenie typu súborov na odovzdanie zadaní, lepší manažment splnenia aktivít, pridávanie médií metódou ťahaj a pusť, tajné aktivity (viď strana §).
Administrátori
autentifikácia pomocou OAuth2, konvertory dokumentov, multibyte unicode znaky v databáze, nastavenia tajných aktivít.

Verzia 3.2

Verzia 3.2 bola vydaná začiatkom decembra 2016. Zameriava sa na zlepšenie používateľského komfortu, prístupnosti, navigácie, správ medzi používateľmi.

Učitelia
zlepšenie navigácie a editovania obsahu, nový prehhrávač multimediálnych súborov, interaktívne grafy, prestavenia zadaní a negatívne body v rubrikách.
Aktivity
zadania, ankety, pracovné dielne.
Používatelia
nový responzívny vzhľad, mobilná aplikácia.

Verzia 3.1

Verzia 3.1 bola vydaná začiatkom júna 2016. Zavádza hierarchiu kompetencií, odpadový kôš pre obnovenie odstráneného obsahu, vylepšuje zdieľanie aktivít medzi rozličnými vzdelávacími portálmi, bol prepracovaný systém správ a veľa ďalšieho.

Učitelia
vzdelávanie založené na systéme kompetencií (viď strana §), hodnotenie zadaní, odpadový kôš, jednoduchšia úprava sekcií kurzov.
Aktivity
zadania (anotácie odovzdaných úloh, viď strana §), diskusné fóra (zvýraznenie dôležitých diskusií), pracovná dielňa.
Administrátori
kompetenčný rámec, konvertor dokumentov do pdf, prehľadávanie repozitárov, systém tagov.
Používatelia
zip archívy zdrojov, vyhľadávanie na portáli, systém správ.

Verzia 3.0

Verzia 3.0 bola vydaná začiatkom decembra 2015. Zjednodušuje inštalovanie zásuvných modulov, pridáva štyri nové typy otázok, zjednodušuje úpravu kurzu.

Otázky
Pridané typy: chýbajúce slová, ťahanie slov do textu, ťahanie obrázkov do obrázku, ťahanie textu do obrázku (viď strana §).
Zdroje
Zdroje môžu indikovať, kedy boli nahrané alebo zmenené.