Čo potrebujeme k práci s Moodle

Moodle je web aplikácia, to znamená, že potrebujeme web server (napríklad Apache) ako aj databázový SQL server (napríklad MySQL) a interpreter PHP jazyka. Túto časť obvykle zabezpečuje administrátor servera. Moodle sa dá získať na adrese http://download.moodle.org/. Na tejto adrese sú tiež dostupné balíčky pre rozličné operačné systémy, v ktorých je nielen samotný balík pre Moodle ale aj kompletný balík s Apache, MySQL a PHP.

Pre samotnú prácu potrebujeme počítač a internetový prehliadač a samozrejme pripojenie na internet. Okrem toho konto v Moodle, na ktorom máme vytvorený kurz s učiteľským prístupom.