Moodle

Systém Moodle (čítame módle alebo múdl) je softwarový balík pre tvorbu výukových systémov a elektronických kurzov na internete. Je to neustále sa vyvíjajúci projekt, navrhnutý na základe sociálno-konštruktivistického prístupu k vzdelávaniu. Jadrom tohto prístupu je myšlienka, podľa ktorej sa ľudia najviac naučia, ak existujú interakcie medzi nimi a študijnými materiálmi ako aj medzi ľuďmi samotnými. Analógiou medzi tradičným prístupom a konštruktivistickým môže byť rozdiel medzi prednáškou a diskusiou.

Moodle existuje iba niekoľko rokov. Avšak, tento systém sa dokázal presadiť vo veľkej konkurencii rozličných iných systémov, či už platených, alebo voľných. Je to dané jeho dizajnom, flexibilitou a jednoduchou použiteľnosťou. Vo svete a v našich krajinách zvlášť je badať výraznú explóziu počtu inštalácií Moodle v školách, univerzitách, či firmách.

Systém je poskytovaný zadarmo ako softvér s otvoreným kódom s všeobecnou verejnou licenciou GNU, ktorý je voľne dostupný. Práve takýto prístup k softvéru zásadne zmenil spôsob jeho vývoja. Kým v minulosti existovalo niekoľko málo spoločností, ktoré produkovali určitý typ softvéru a používatelia platili licencie za jeho používanie, softvér s otvoreným kódom môže používať, upravovať a zlepšovať ktokoľvek. Taktiež ho môže kopírovať a poskytnúť ďalej. Získanie Moodle tak nemusí stáť vôbec nič a jeho používanie tiež. Samozrejme do ceny softvéru je ale nutné zahrnúť náklady na jeho údržbu, obsluhu používateľov, technickú podporu a podobne.

Slovo Moodle bolo pôvodne akronymom pre Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (modulárne objektovo orientované dynamické prostredie pre výuku). Táto informácia môže byť zaujímavá predovšetkým pre programátorov a teoretických pedagógov.

Je ho ale tiež možné považovať za sloveso, súvisiace s hravosťou, ktorá často vedie k pochopeniu problémov a podporuje tvorivosť. V tomto zmysle sa vzťahuje ako k samotnému zrodu Moodle, tak k prístupu študenta či učiteľa k pedagogike v on-line kurzoch.

Jadrom celého systému sú kurzy, v ktorých prebieha výučba. V kurzoch si učitelia ukladajú dokumenty, rozvíjajú aktivity so študentmi, komunikujú s nimi a riadia celú výučbu.