Kapitola 9
Analýzy

Moodle implementuje analytické nástroje, ktorých funkcia je poskytovať predikcie (ne)úspešnosti vzdelávania, diagnózu a návrhy pre učiteľov a študentov. Ich využiteľnosť je najmä pre MOOC (Massive Open Online Courses) kurzy s veľkým počtom študentov, kde je obtiažne sledovať individuálnych študentov.

V súčasnej verzii Moodle sú dostupné dva nástroje:

Je však predpoklad, že v budúcnosti budú tieto nástroje bohatšie a kompletnejšie. V súčasnosti sú tieto modely limitované viacerými faktormi:

Admin: Nastavenia analýz musia byť vykonané administrátorom portálu v časti Analýzy – Nastavenia analýz

Akonáhle sú pomocou trénovacích algoritmov strojového učenia naučené predikčné modely, učiteľ môže využiť viaceré nástroje: poslať študentovi správu, prezrieť si výkaz aktivity študenta, študovať detaily predikcie, označiť akceptovanie predikcie, alebo označiť, že predikcia nie je užitočná.

 9.1 Predikčné modely
  9.1.1 Študenti s rizikom vyradenia