Kapitola 8
Podmienené aktivity a prehľad absolvovania

V tejto kapitole sa budeme venovať podmieneným aktivitám, podmienkam na splnenie aktivít či absolvovanie kurzu. Tieto vlastnosti umožňujú učiteľovi ovplyvňovať poradie a cestu, v ktorej študent absolvuje kurz, dovoľujú definovať podmienky, pri splnení (či nesplnení) ktorých môže pokračovať v ďalšom postupe v kurze. Implementované sú metódy, ktoré umožňujú po prečítaní nejakého zdroja v kurze sprístupniť zadanie. Alebo po ohodnotení zadania na určitú známku zobraziť jeden test. Ak však hodnotenie zadania bude nižšie, zobrazí sa iný test. Inými slovami, učiteľ môže definovať vzdelávacie cesty v kurze.

Je samozrejme otázkou, či je toto vhodné pre vzdelávanie študentov, alebo nie. Existujú dve veľké skupiny učiteľov, zástancov každého z uvedených názorov. Jedni tvrdia, že študent by sa mal slobodne rozhodnúť, akým spôsobom či cestou bude kurz študovať. Niekedy je ale výhodné, aby bolo možné skontrolovať spôsob, akým študent prešiel kurzom, a to najmä v prípadoch, keď je potrebné vystaviť certifikát o absolvovaní. Vtedy môže byť implementácia podmienených aktivít výhodná.

Moodle neurčuje spôsob, akým má byť kurz študovaný. Avšak, na základe žiadostí veľkého počtu užívateľov, boli tieto metódy do systému implementované a môžu byť v kurzoch používané, ak si to učitelia budú želať.

 8.1 Podmienené aktivity
 8.2 Plnenie aktivít a absolvovanie kurzu
  8.2.1 Plnenie aktivít
  8.2.2 Absolvovanie kurzu
 8.3 Príklady
  8.3.1 Lineárny príklad
  8.3.2 Vetvenie na základe hodnotenia