Kapitola 7
Aktivity

 7.1 Prehľad dostupných aktivít
 7.2 Zadanie
  7.2.1 Vytvorenie zadania
  7.2.2 Prestavenia individuálnych zadaní
  7.2.3 Pokročilé hodnotenie
  7.2.4 Vkladanie hodnotenia
  7.2.5 Prezeranie zadaní učiteľom
  7.2.6 Prezeranie zadaní študentom
  7.2.7 Stav hodnotenia
  7.2.8 Študentský pohľad – vkladanie zadania
  7.2.9 Študentský pohľad – spätná väzba od učiteľa
  7.2.10 Učiteľský pohľad – hodnotiaca stránka
  7.2.11 Roly
  7.2.12 Otázky k zadaniam
 7.3 Test
  7.3.1 Nastavenie testu
  7.3.2 Zostavenie testu z otázok
  7.3.3 Analýza testu
  7.3.4 Zmena hodnotenia otázky
  7.3.5 Problémy s testmi
  7.3.6 Tvorba testov
  7.3.7 Roly
 7.4 Chat
  7.4.1 Prezenčné stretnutia alebo chat
  7.4.2 Roly
 7.5 Diskusné fórum
  7.5.1 Používanie fóra
  7.5.2 Prehľadávanie fór
  7.5.3 Archivácia
  7.5.4 Roly
  7.5.5 Využívanie fór
  7.5.6 Otázky k diskusným fóram
 7.6 Prednáška
  7.6.1 Všeobecné informácie k prednáške a jej metodológii
  7.6.2 Nastavenia prednášky
  7.6.3 Kartová prednáška
  7.6.4 Typy otázok dostupné v prednáške
  7.6.5 Vetvenia a tabuľky vetvení
  7.6.6 Pridávanie strany s otázkami
  7.6.7 Zoskupenia
  7.6.8 Prezeranie prednášky
  7.6.9 Roly
 7.7 Anketa
  7.7.1 Základné nastavenia
  7.7.2 Roly
 7.8 Prieskum
  7.8.1 Základné nastavenia
  7.8.2 Práca s prieskumom
  7.8.3 Roly
 7.9 Spätná väzba
  7.9.1 Základné nastavenia
  7.9.2 Tvorba dotazníka
  7.9.3 Príklad
  7.9.4 Šablóny
  7.9.5 Vyhodnotenie
  7.9.6 Roly
 7.10 SCORM
  7.10.1 Čo je to?
  7.10.2 Výhody
  7.10.3 Verzie
  7.10.4 Použitie SCORM balíka v Moodle
  7.10.5 Nástroje na tvorbu
  7.10.6 Roly
 7.11 Slovník
  7.11.1 Vytvorenie slovníka
  7.11.2 Úprava slovníka
 7.12 Databáza
  7.12.1 Tvorba a úprava databázy
  7.12.2 Pridávanie položiek
  7.12.3 Prezeranie položiek
  7.12.4 Šablóny pre zobrazenie záznamov
  7.12.5 Roly
 7.13 Wiki
  7.13.1 Nastavenie novej wiki aktivity
  7.13.2 Pridávanie wiki stránky
  7.13.3 Úprava wiki stránky
  7.13.4 Ako používať wiki
  7.13.5 Roly
 7.14 Workshop
  7.14.1 Vytvorenie workshopu
  7.14.2 Fázy workshopu
  7.14.3 Nastavenie
  7.14.4 Výpočet finálnych známok – evaluácia
  7.14.5 Použitie workshopu
  7.14.6 Roly
 7.15 Externý nástroj
  7.15.1 Vytvorenie aktivity z externého zdroja
  7.15.2 LTI poskytovatelia
  7.15.3 Príklad externého zdroja
  7.15.4 Poskytnutie aktivity externým zdrojom
  7.15.5 Roly