Kapitola 6
Bloky

Moodle organizuje všetky informácie v ľavom a pravom stĺpci priestoru kurzu v blokoch. Bloky dotvárajú kurz. Kým stredný stĺpec obsahuje samotný kurz, po stranách sa zobrazujú doplnkové informácie, ktoré si každý učiteľ zvolí. Moodle používa množstvo takýchto stavebných kameňov, niektoré sú obsiahnuté vo východzej inštalácii a oveľa viac možno doinštalovať takých, ktoré vytvorili samotní používatelia Moodle.

Učitelia kurzu môžu bloky pridávať, odoberať a presúvať. K ponuke blokov je možné sa dostať v režime úprav stránky v pravej (ľavej) dolnej časti stránky, kde sa nachádza blok Bloky a v ňom rozbaľovací zoznam Pridať. Po kliknutí naň sa zobrazia dostupné bloky v kurze (obr. 6.1).


PIC

Obr. 6.1: Pridávanie blokov v Moodle

Ich množstvo a druhy závisia jednak od inštalácie Moodle na portáli a tiež, či už niektoré bloky nie sú už na stránke použité. Niektoré totiž môžu byť na stránke kurzu iba raz, iné môžu byť viackrát s rozdielnym obsahom.

 6.1 Práca s blokmi
  6.1.1 Presunutie bloku
  6.1.2 Nastavenia bloku
  6.1.3 Schovanie bloku
 6.2 Prehľad štandardných blokov
  6.2.1 Aktivity
  6.2.2 HTML blok
  6.2.3 Kalendár
  6.2.4 Náhodná položka slovníku
  6.2.5 RSS blok
  6.2.6 Výsledky aktivity