Kapitola 5
Zdroje

Možnosti publikovania obsahu lekcií na Internete patria k dobre známym prednostiam (a zároveň aj nedostatkom) e-vzdelávania. Možno až k tak známym, že na ostatné zložky e-vzdelávania sa popri nich zabúda, alebo že sa podceňujú. Z určitého hľadiska je to však prirodzené: ak chceme, aby sa študujúci niečo naučili, musíme zabezpečiť, že sa dostanú k vhodným zdrojom, z ktorých môžu čerpať. A dobre vybavené knižnice u nás ešte stále nie sú niečím samozrejmým. Takže veľakrát zostane na učiteľovi, aby im potrebné vedomosti sám priblížil.

Publikovanie zdrojov je obyčajne tým prvým, čo si učitelia pod e-vzdelávaním predstavujú. Začínajúci e-učitelia využívajú možnosti uloženia svojich elektronických dokumentov na serveri, možnosti nastavenia prístupových práv k nim (kto môže a nemôže dokumenty vidieť), jednoduchú aktualizáciu, ako aj sledovanie, kto s daným dokumentom pracoval.

Netreba sa však domnievať, že poskytovanie študijných materiálov je všeliekom a čím viac ich študentom sprístupníme, tým viac budú študenti vedieť. Často býva opak pravdou – príliš veľa informácií odrádza od ich štúdia. Tiež, ak získané informácie nie sú ďalej používané, nie je zaručené, že budú naozaj aj absorbované.

 5.1 Publikujeme obsah
  5.1.1 Súbory
  5.1.2 Nadpisy
  5.1.3 Stránky
  5.1.4 URL
  5.1.5 Adresáre
  5.1.6 Kniha
  5.1.7 IMS balíky
 5.2 Používanie zdrojov
  5.2.1 Otázky k zdrojom