Kapitola 4
Úprava textu a správa dokumentov

V tejto časti si najprv vysvetlíme možnosti, ktoré poskytuje Moodle pri písaní textu a potom sa zameriame na spôsoby, s akými pracuje s dokumentmi, povieme si o prepojení s externými úložiskami, z ktorých dokumenty importujeme, alebo do ktorých informácie z Moodle exportujeme.

 4.1 Úprava textu
  4.1.1 Písanie textu
  4.1.2 Používanie textového editora
 4.2 Súbory
  4.2.1 Filozofia práce so súbormi
  4.2.2 Výber súboru