Kapitola 3
Práca s kurzom

V tejto kapitole sa zameriame na správu kurzu z pohľadu učiteľa. Prediskutujeme základné nástroje, ktoré ponúka Moodle ako systém pre riadenie výučby (LMS). Sú to pomôcky, ktoré jednak definujú základnú prácu s kurzom ako aj nastavenia ohľadom účastníkov kurzu, ich rozdelenie do skupín a rol, správu dokumentov, zálohovanie, obnovu a import kurzov, mechanizmus hodnotenia v jednotlivých moduloch a spoluprácu so žiackou knižkou, sledovanie aktivít študentov a nástroje na tvorbu testovacích otázok, ktoré sú dostupné v rozličných aktivitách.

 3.1 Upravujeme vzhľad hlavnej stránky
  3.1.1 Úpravy
  3.1.2 Ikony a ich význam
  3.1.3 Navigácia
  3.1.4 Typy modulov
 3.2 Základná administratíva
  3.2.1 Upraviť nastavenia kurzu
 3.3 Roly
  3.3.1 Pojmy v systéme rol
  3.3.2 Priradenie rol
  3.3.3 Zmena oprávnení
 3.4 Nastavenia skupín
  3.4.1 Práca so skupinami
  3.4.2 Rozdelenie do skupín
  3.4.3 Nastavenie skupín
  3.4.4 Skupinový prehľad
  3.4.5 Zoskupenia
 3.5 Účastníci
  3.5.1 Zápis účastníkov
 3.6 Filtre
 3.7 Známky
  3.7.1 Úvod
  3.7.2 Základné prvky žiackej knižky
  3.7.3 Stratégie výpočtu súhrnnej známky v kategórii
  3.7.4 Prirodzené váženie
  3.7.5 Výpočet súhrnnej známky v kategórii
  3.7.6 Slovné známky
  3.7.7 Výkazy
  3.7.8 Export a import známok
  3.7.9 Stupnice
  3.7.10 Všeobecné nastavenia známok
 3.8 Odznaky
  3.8.1 Pridať nový odznak
  3.8.2 Spravovať odznaky
 3.9 Zálohovanie a obnovovanie kurzu
  3.9.1 Zálohovanie
  3.9.2 Obnovenie zo zálohy a kopírovanie kurzov
  3.9.3 Importovanie kurzu alebo jeho časti
  3.9.4 Reset kurzu
 3.10 Ciele
 3.11 Zverejnenie kurzu
 3.12 Banka otázok
  3.12.1 Kategórie
  3.12.2 Vytvorenie novej otázky
  3.12.3 Náhľad, úprava, odstránenie a presun otázok
  3.12.4 Typy otázok
  3.12.5 Import a export otázok
 3.13 Sledovanie aktivít – záznamy
 3.14 Kompetencie
  3.14.1 Moodle a kompetencie