Kapitola 2
Začíname s Moodle

 2.1 Navigácia
  2.1.1 Mobilná aplikácia
 2.2 Prihlásenie do systému
  2.2.1 Vytvorenie konta
  2.2.2 Po prihlásení
  2.2.3 Nástenka – prispôsobenie osobnej stránky
  2.2.4 Prihlásenie sa do kurzu – študent
  2.2.5 Vytvorenie kurzu – učiteľ
 2.3 Osobný profil
  2.3.1 Profil
  2.3.2 Správy medzi účastníkmi
  2.3.3 Blogy
  2.3.4 Poznámky