Kapitola 11
Záver

Účelom tejto publikácie bolo zoznámiť sa so systémom Moodle. Na základe týchto poznatkov je možné vytvoriť si kurz a použiť v ňom idey a námety, ktoré pomôžu študentom pri jeho úspešnom zvládnutí.

Ak už máme kurz vytvorený, nezabudnime pred jeho skutočným použitím na záver ešte skontrolovať viaceré položky.

Základné nastavenia

 1. Je vytvorený časový harmonogram a dostanú sa študenti k nemu?
 2. Nastavíme časy otvorenia a uzavretia aktivít. Tie sa automaticky zjavia v kalendári.
 3. Pridáme záznamy do kalendára aj pre iné činnosti, napríklad prednášky či cvičenia.
 4. Skontrolujeme si v nastaveniach kurzu:
  1. Názov, kategória, abstrakt – sú viditeľné študentom, ktorí sa budú do kurzu prihlasovať.
  2. Dátum začiatku kurzu.
  3. Čas zápisu.
  4. Počet týždňov či tém.
  5. Bude potrebné rozdelenie na skupiny?
  6. Je kurz prístupný študentom?
  7. Zvolíme heslo kurzu, aby sa doň nezapísali nechcení návštevníci.
  8. Zvolíme maximálnu veľkosť nahrávaných súborov.
  9. Nastavíme tému pre kurz, ak sa má odlišovať od témy na portáli.
 5. Skontrolujeme diskusné fóra, či sú všetci zapísaní, či môžu odpovedať a podobne.
 6. Prejdeme si všetky aktivity v kurze a skryjeme tie, ktoré nebudeme používať.
 7. Pridáme ďalších učiteľov.

Študenti

 1. Ak sú nejakí študenti zapísaní do kurzu z minulého roka, vymažeme ich. Pozor, ich diskusné príspevky ostávajú vo fórach. Ak nechceme ani to, vytvoríme zálohu kurzu a opäť ho obnovíme bez účastníkov kurzu.
 2. Sú všetci študenti zapísaní do kurzu? Ak nie, môžu sa pridať sami, preto im povieme heslo a spôsob prístupu. Alebo ich pridáme sami, ak už v systéme majú konto, ide to veľmi jednoducho.
 3. Napíšeme im úvodnú správu do diskusného fóra.
 4. Vysvetlíme im, aby si skontrolovali svoj profil.
 5. Ak plánujeme použiť režim skupín, skontrolujeme, či sú študenti správne rozdelení.