Kapitola 10
Moodle a elektronické vzdelávanie

Ako sme videli v predošlých kapitolách, Moodle poskytuje veľké množstvo prostriedkov a možností, ktorými môžeme vytvoriť moderné a efektívne elektronické kurzy.

Nie je ale treba sa ovplyvniť extra črtami: len preto, že v Moodle sa dá niečo urobiť, neznamená, že by sme to mali alebo museli urobiť. Moodle je robustné a je v ňom veľa toho, s čím sa dá hrať. Ale treba mať na pamäti, že, úlohou nie je urobiť fantasticky vyzerajúcu stránku, ale naučiť študentov: čo chceme, aby študenti robili; čo chceme, aby vedeli? Až na základe týchto odpovedí začneme využívať Moodle.

Avšak, aj po prečítaní informácií o tom, ako sa Moodle používa a čo všetko s ním možno robiť, väčšina učiteľov bude mať problém s výstavbou svojho prvého kurzu.

Tak ako každé odvetvie činnosti, aj pedagogický proces používa informačné a komunikačné technológie. V čom je teda rozdiel medzi poskytovaním obsahu ako na portáli denníkov či týždenníkov, alebo poskytovaním informácií, ako napríklad na wikipédie?

Úlohou vzdelávacieho prostredia sú najmä vzdelávacie ciele a spätná väzba od študentov. Vzdelávacie ciele sú definované kurzom a učiteľom a nie študentom, ktorý musí vynakladať úsilie a námahu, aby ich dosiahol. Ešte dôležitejšia je spätná väzba, ktorá ukazuje študentovi, ako napreduje, kde sú jeho slabé stránky. Ak spätnú väzbu nedostane, nedokáže zistiť, či sa približuje k splneniu vzdelávacích cieľov alebo nie.

Čo všetko by mal obsahovať dobrý elektronický predmet? Mohlo by to byť nasledovné:

Nie každý kurz pochopiteľne nemusí obsahovať všetky uvedené súčasti. Taktiež sa treba pripraviť na fakt, že na jeho vytvorenie je potrebné veľa času a námahy. Väčšina učiteľov teda pripravuje kurzy postupne, po etapách. Tieto sú približne nasledovné:

V tejto etape je už kurz oveľa viac, ako súhrn materiálov či štandardná web stránka. Jeho ďalší vývoj závisí od potrieb a požiadaviek, odborného zamerania a učiteľových zručností a znalostí.