Kapitola 1
Úvod

 1.1 E-vzdelávanie
 1.2 Prečo práve Moodle
  1.2.1 Otvorenosť systému
  1.2.2 Filozofia systému
  1.2.3 Podpora