project_wiki

project_wiki

project_wiki [edit]

To-do:

 • implementacia robustneho MPC

Odovzdat bakalarsku pracu:

2017.05.14.

Najblizsia konzultacia:

 • 15.03.2017 o 13:00

Log:

2017.03.09.15:00
 • ospravedlnena neucast
2017.03.02.15:00-17:00
 • meranie prechodovych charakteristik na PUMP A
 • meranie statickej charakteristiky sustavy slaba kyselina citronova a silna zasada - hydroxid sodny
 • zhotovenie titracnej krivky na zaklade experimentalych udajov optimalne prelozenych polynomom
2017.02.22.14:00-17:00
 • meranie prechodovych charakteristik na PUMP A
2017.02.17.08:00-10:00
 • praca s bezvodou kyselinou citronovou (uz nie monohydrat kyseliny citronovej)
 • meranie prechodovych charakteristik na PUMP A
2017.02.13.08:30-11:00
 • zaciatok merania prechodovych charakteristik na PUMP A
2016.12.07.08:00-09:00
 • nacvik c.2 prezentacie semestralnej prace
2016.12.07.10:30-12:00
 • nacvik c.1 prezentacie semestralnej prace
2016.12.05.15:00-17:00
 • prebrate teoreticke podklady k robustnemu riadeniu - pokracovanie linearnych maticovych nerovnosti, robustne prediktivne riadenie
2016.12.02.08:00-10:00
 • praca na texte semestralnej prace
 • prekonzultovany navrh prezentacie semestralenj prace
2016.11.28.15:00-17:00
 • prebrate teoreticke podklady k robustnemu riadeniu - Lyapunovova stabilita v spojitej aj v diskretnej oblasti, uvod do linearnych maticovych nerovnosti
2016.11.25.08:00-09:45
 • ladenie filtracie
 • LATEX - citacie
2016.11.21.14:00-15:30
 • prebrate teoreticke podklady k robustnemu riadeniu - neurcity system, rodina systemov, robustna stabilita, intervalove neurcitosti, a pod.
 • ladenie filtracie
2016.11.14.14:00-15:30
 • filtrovane namerane prechodove charakteristiky - rad filtra N=1, frekvencia omega=0.05
 • vygenerovane data pre tabulku prevodovej charakteristiky ustaleny vstup (napatie a prietok) vzhladom na ustaleny vystup (pH)
 • uvod do MATLAB/Simulinku
 • opravne problemy s LATEXom
2016.11.11.08:00-09:45
 • identifikovane prenosove funkcie pre namerane prechodove charakteristiky
2016.11.05.08:00-10:00
 • prekonzultovane nalezitosti identifikacie neurciteho systemu Strejcovou metodou
 • vzorovo identifikovana namerana prechodova charakteristika
2016.10.28.08:00-11:45
 • namerane prechodove charakteristiky pre uvazovany rozsah pracovnych bodov: Pump A = 2.5V, Pump B = 2.25 -> 2.75 -> 3.25 -> 3.75 a 3.75 -> 3.25 -> 2.75 -> 2.25
 • spisana teoreticku cast prace zamerana na R-S vety a vlastnosti kyseliny citronovej a mono-hydratu kyseliny citronovej
2016.10.27.10:00-11:45
 • namerane staticke charakteristiky (zavislost ustalenych hodnot vystupov (pH) od ustalenych hodnot vstupov (prietok)) pre hydroxid sodny a kyselinu citronovu
 • namerane staticke charakteristiky (zavislost ustalenych hodnot vystupov (pH) od ustalenych hodnot vstupov (prietok)) pre hydroxid sodny a mono-hydrat kyseliny citronovej
 • na zaklade nameranych statickych charakteristik sa bude dalej pracovat s mono-hydratom kyseliny citronovej
 • zarobene 0.1 M roztoky hydroxidu sodneho a mono-hydratu kyseliny citronovej
2016.10.21.08:00-11:30
 • kalibracia pH senzora
 • meranie prechodovych charakteristik pre konstantny prietok Pump A a meniaci sa prietok Pump B
2016.10.17.14:00-15:00
 • oboznamenie sa so zarabanim zakladnych roztokov kyseliny a zasady
 • spracovana kalibracna krivka cerpadiel Pump A a Pump B
2016.10.14.08:00-09:45
 • kalibracia pH senzora
 • meranie udajov na kalibraciu cerpadiel Pump A, Pump B
2016.10.10.15:00-17:20
 • uvod do procesu ARMFIELD PCT40 v spolupraci s Bc. Hanulovou
 • bol vytvoreny repozitar na RhodeCode
 • v prostredi TortoiseHg boli inicializovane repozitare pre Bitbucket (na zdielanie M-files) a RhodeCode (na zdielanie zaverecnej prace)
 • nainstalovany MIKTEX
 • pripojenie na WiFi cez EDUROAM
2016.10.06.11:00-11:30
 • stanovene zakladne ciele bakalarskej prace
 • nainstalovany TEXMAKER
 • nainstalovany HgTortoise
 • vytvorene konto na Atlasian/Bitbucket
 • vytvorene konto na CWP - RhodeCode