project_wiki

   

project_wiki

project_wiki [edit]

To-do:

 • namerat PCH pre riadenie pomocou PUMP A

Odovzdat semestralnu pracu aj prezentaciu do Moodle:

 • ??.05.2017.

Najblizsia konzultacia:

 • 27.03.2017. o 14:30

Log:

2017.03.06.14:30-17:00
 • navrh riadenia s ohladom na vstupny prietok riadeny pre PUMP A
2017.02.27.14:30-17:00
 • identifikacia systemu s ohladom na vstupny prietok riadeny pre PUMP A
2017.02.20.14:30-17:00
 • dokoncenie merania prechodovych charakteristik pre PUMP A
2017.02.13.14:00-16:00
 • zaciatok merania prechodovych charakteristik pre PUMP A
2017.01.11.10:00-12:00
 • nacvik prezentacie semestralneho projektu
2016.12.19.08:00-09:00
 • nacvik prezentacie semestralenho projektu
 • diskutovane formalne zalezitosti semestralnej prace
2016.12.12.14:30-16:30
 • prekonzultovane nalezitosti semestralnej prace
2016.12.05.15:00-17:00
 • prebrate teoreticke podklady k robustnemu riadeniu - pokracovanie linearnych maticovych nerovnosti, robustne prediktivne riadenie
2016.11.28.15:00-17:00
 • prebrate teoreticke podklady k robustnemu riadeniu - Lyapunovova stabilita v spojitej aj v diskretnej oblasti, uvod do linearnych maticovych nerovnosti
2016.11.21.09:00-12:00
 • prebrate teoreticke podklady k robustnemu riadeniu - neurcity system, rodina systemov, robustna stabilita, intervalove neurcitosti, a pod.
 • zalozeny repoziat na RhodeCode pre semestralnu/diplomovu pracu
2016.11.09.09:00-12:00
 • ucast na SVK
2016.11.03.10:00-12:00
 • nacvik prezentacie na SVK
2016.17.31.15:00-17:00
 • prebrane zakladne teoreticke aspekty prediktivneho riadenia zalozeneho na modeli (MPC), ako aj robustneho MPC
 • prekonzultovane nalezitosti prezentacie na SVK
2016.17.31.15:00-17:00
 • premerane problematicke prechodove charakteristiky
 • zapojenie robustneho MPC do riadiacej schemy
2016.17.26.13:30-16:45
 • namerane prechodove charakteristiky pre chybajuci skok y_8 a nanovo premerany problemovy skok y_4
2016.17.24.15:30-17:15
 • spracovane prechodove charakteristiky: y_1,..., y_7
 • identifikovane neurcite prenosove funkcie prveho radu: G_min, G_max, G_nom
 • ziskane neurcite systemy v tvare stavoeho opisu: ss_min, ss_max, ss_nom
2016.17.19.13:00-17:00
 • meranie prechodovych charakteristik na Pump B v rozsahu hodnot pH: cca. 6 - 8
 • realizovane skokove zmeny na Pump B:
  • 2.00 V -> 2.25 V
  • 2.25 V -> 2.50 V
  • 2.50 V -> 2.75 V
  • 2.75 V -> 3.00 V
  • 3.00 V -> 2.75 V
  • 2.75 V -> 2.50 V
  • 2.50 V -> 2.25 V
  • 2.25 V -> 2.00 V
 • abstrakt zaregistrovany do SVK
2016.17.10.14:00-16:00
 • praca s roztokmi zarobenymi nedeionizovanou vodou
 • meranie prechodovych charakteristik na Pump B
2016.10.10.15:30-16:30
 • kalibracia Pump A, Pump B
 • kalibracia pH senzora
2016.10.05.07:30-08:00
 • stanovene zakladne ciele semestralnej prace
 • prediskutovane nalezitosti prispevku pre SVK