project_wiki

   

project_wiki

project_wiki [edit]

To-do:

 • doniest si laboratorne pomocky

Odovzdat semestralnu pracu aj prezentaciu do Moodle:

 • ??.05.2017.

Najblizsia konzultacia:

 • 16.03.2017.

Log:

2017.03.08.13:00-15:00
 • praca na kolone - uprava a validacia Simulinkovej schemy
2017.03.02.13:00-15:00
 • praca na kolone - uprava Simulinkovej schemy
2017.02.23.14:00-16:00
 • zaciatok prace na kolone - zapojenie, nabeh, priebeh, vypnutie
2017.02.16.14:00-15:00
 • prebrata schema konfiguracie DV-RK3
 • zaciatok prace na destilacnej kolone - uvod v laboratoriu 636
2017.01.11.10:00-12:00
 • nacvik prezentacie semestralneho projektu
2016.12.19.08:00-09:00
 • nacvik prezentacie semestralenho projektu
 • diskutovane formalne zalezitosti semestralnej prace
2016.12.14.13:00-15:00
 • ladenie schemy DV konfiguracie - riadenie koncentracie prudov D a B
 • ladenie prislusnych sytyroch PID regulatorov: FIC-D, FIC-B, FIC-R a QIC-V
2016.12.07.10:00-14:00
 • dokoncena schema DV konfiguracie, ktora by mala zodpovedat realite - riadit koncentracie prudov D a B
 • ladenie prislusnych sytyroch PID regulatorov: FIC-D, FIC-B, FIC-R a QIC-V
2016.11.30.14:00-16:00
 • praca na scheme DV konfiguracie
 • urcenie jednotlivych komponentov - Heavy Key (i-C4), Light Key (C3)
 • slepa ulicka - skusili sme nakonfigurovat novu destilacnu kolonu - De-Ethanizer - Heavy Key (C3), Light Key (C2)
2016.11.23.09:00-12:00
 • systematicke ladenie APC
 • zalozeny repozitar na RhodeCode pre semestralnu/diplomovu pracu
2016.11.09.09:00-12:00
 • ucast na SVK
2016.11.03.10:00-12:00
 • nacvik prezentacie na SVK
2016.11.02.10:00-11:30
 • prebrane zakladne teoreticke aspekty prediktivneho riadenia zalozeneho na modeli (MPC), ako aj APC
 • prekonzultovane nalezitosti prezentacie na SVK
 • spracovany anglicky navod na implementaciu APC v prostredi UniSim Design a Profit Design Studio
2016.10.27.10:00-11:00
 • vyladeny navrh APC pre destilacnu kolonu tak, aby bolo mozne porovnat dosiahnute vysledky s riadenim kolony pomocou PID regulatorov, ktore bolo implementovane v ramci bakalarskej prace
2016.10.26.13:30-16:45
 • na zaklade prilohy k diplomovej praci Ing. Kamenickeho dokonciena implementaciu Profit Controller v UniSim Design na APC na riadenie destilacnej kolony
 • praca na anglickom navode, ako implementovat APC na riadenie destilacnej kolony
 • praca na prezentacii na SVK
2016.10.19.13:30-17:00
 • praca na implementacii APC v prostredi UniSim Design a Profit design Studio
 • odoslany abstrakt na SVK
2016.10.12.13:30-14:15
 • oboznamenie sa s diplomovou pracou Ing. Andreja Kamenickeho, v ramci ktorej implementoval APC na modeli destilacnej kolony
 • spracovany text navrhu abstraktu pre SVK
 • vybavena komunikacia so spolocnostou Honeywell Brno - predbezne nemaju zaujem spolupracovat na semestralnom projekte, mozno na diplomovej praci
2016.10.05.07:30-08:00
 • stanovene zakladne ciele semestralnej prace
 • prediskutovane nalezitosti prispevku pre SVK