project_wiki

  

project_wiki

project_wiki [edit]

To-do:

 • samostudium potrebnych nastrojov: HTML, CSS, JS, jQuerry, Canvas, AJAX
 • najst vhodne parametre chemickeho reaktora
 • vygenerovat prevodovu charakteristiku: teplota chladiaceho media - otvorenie ventilu
 • najst vhodny sposob modelovania dynamiky akcneho clenu - ventilu
 • vhodnejsie naaranzovat webove rozhranie
 • zacat pisat diplomovu pracu

Odovzdanie prace:

2016.05.22.

Najblizsia konzultacia:

2016.04.18.13:30

Log:

2016.04.18.13:30-14:00
 • doplneny do weboveho rozhrania graf akcnych zasahov SLAVE-regulatora v kaskadovej regulacii a zobrazi vypocitane hodnoty akcnych zasahov (percento otvorenia ventilu)
2016.04.11.13:30
 • ospravedlnena neucast - konzultacia u Martina Kaluza
2016.04.08.11:00-12:00
 • riadenie modelu reaktora implementovaneho v PLC prostrednictvom weboveho rozhrania:
  • mozna inicializacia v troch ustalenych stavoch,
  • riadenie pomocou kaskadovej regulacie,
  • vykreslovanie grafov.
2016.03.28.13:30
 • ospravedlnena neucast - konzultacia u Martina Kaluza
2016.03.21.13:30
 • ospravedlnena neucast - konzultacia u Martina Kaluza
2016.03.17.13:45-14:15
 • zostavena schema v Simulinku na riadenie pomocou pomerovej regulacie
 • stanovenie operacnych podmienok - treti ustaleny stav CSTR
2016.03.07.13:30-14:00
 • vygenerovana prevodova charakteristika: teplota reakcnej zmesi - teplota chladiaceho media
 • odvodenie modelu pre pomerovu regulaciu
2016.02.29.13:30-14:00
 • korigovany model chemickeho reaktora vzhladom na riadenie pomocou teploty chladiaceho media, nie prietoku chladiacej zmesi
2016.02.23.13:30-14:00
 • navrhnuta struktura riadenia chemickeho reaktora
 • schema na riadenie pomocou pomerovej regulacie
2016.02.17.13:30-14:30
 • dohodnute ciele prace
 • dohodnuty postup prace
 • samostudium potrebnych nastrojov: HTML, CSS, JS, jQuerry, Canvas, AJAX
2015.12.08.13:30-14:30
 • vyhodnocovanie dosiahnutych vysledkov kvality riadenia prepinania medzi PID implementovanym v Simulinku a PID v PLC
 • meranie oneskorenia sietovej komunikacie medzi PLC a Simulinkom
2015.12.01.13:30-14:30
 • implementovat prepinanie medzi PID regulatormi implementovanymi v Simulinku a v PLC
 • zacala sa pist semestralna praca - vysledky riadenia
2015.11.24.13:30-14:30
 • zapojenie antiwindup a Smithov prediktor
 • vyhodnocovanie dosiahnutych vysledkov kvality
2015.11.16.13:30-14:30
 • vytvorena schemu pre Smithov prediktor s s-funkciou opisujucou chemicky reaktor
 • vytvorena schemu pre PID riadenie s anti-windup zapojenim
 • vytvorena schemu pre PID riadenie s logickym anti-windup zapojenim
2015.11.09.16:00-17:30
 • nacvik prezentacie na SVK 2015
2015.11.03.13:30
 • ospravedlnena neucast
2015.10.27.13:30-15:00
 • porovnanie PID riadenia modelu chemickeho reaktora s PID regulatorom v prostredi Simulink a v PLC
 • schema pre riadenie chemickeho reaktora opisaneho linearizovanym modelom pomocou zapojenia Smithovho predictora
2015.10.20.13:30-14:30
 • porovnanie riadenia modelu chemickeho reaktora s PID regulatorom v prostredi Simulink a v PLC
2015.10.06.13:30-14:30
 • linearny model chemickeho reaktora v spojitej casovej oblasti
 • linearny model chemickeho reaktora v diskretnej casovej oblasti
2015.10.06.10:00-11:00
 • nelinearny model chemickeho reaktora v diskretnej casovej oblasti - s-funkcia
2015.09.29.13:30-14:30
 • nelinearny model chemickeho reaktora v spojitej casovej oblasti - s-funkcia
2015.09.22.13:30-14:00
 • prekonzultovane formalne zalezitosti semestralenj prace
 • vytvorene konto na BITBUCKET
 • nainstalovane TORTOISE HG