project_wiki

   

riadenie

riadenie_wiki [edit]

To-do:

 • pripravit navrh prezentacie

Odovzdat bakalarsku pracu:

2016.05.08.

Najblizsia konzultacia:

po dohode

Log:

2016.05.04.09:00-10:00
 • bakalarska praca odovzdana do systemu AIS
 • vygenerovana licencna zmluva
 • (v ten isty den) ziskany protokol z CRZP (6.65%)
2016.04.25.14:00-16:00
 • zacala sa spracovavat podporna Moodle-stranka pre reaktor v kurze Laboratorium procesov
 • prekonzultovane formalne aspekty prace
 • spracovana prva verzia prace
 • vlozene zadanie z AIS do prace
2016.04.20.14:00-17:45
 • ziskane riadenie reaktora s PID regulatorom s filtrom pre rozne hodnoty referencie pH: 9 -> 11 -> 9
 • spolupraca pri tvorbe virtualnej prehliadky FCHPT - IAM - v laboratoriu 636
 • spracovany prispevok na Optiblog
2016.04.18.13:00-17:00
 • ziskane riadenie reaktora s PID regulatorom s filtrom pre rozne hodnoty referencie pH: 9 -> 7 -> 5
2016.04.13.15:00-17:20
 • spisane teoreticke casti prace
 • namerane riadenie pomocou PID regulatora pre rozne hodnoty pH: 5 -> 7 -> 9
2016.04.06.15:30-17:00
 • vyhodnotena kvalita regulacie vzhladom na rozne typy regulatorov a filtra
 • repozitar bakalarskej prace bol rozsireny o HGIGNORE
2016.03.30.15:30-18:00
 • ladenie parametrov P a PI-regulatora s filtrom a bez filtra
 • vyhodnotena kvalita riadenia
 • aktulaizovany obal a titulny list v bakalarskej prace z dokumentov z AIS
2016.03.21.15:30-17:00
 • ladenie parametrov PID-regulatora s filtrom a bez filtra
 • graficke spracovanie nameranych vysledkov
 • v AIS vlozene doplnujuce informacie zo strany autora
2016.03.16.15:30-17:00
 • ladenie parametrov PD-regulatora s filtrom a bez filtra
 • graficke spracovanie nameranych vysledkov
2016.03.14.14:00-18:00
 • ladenie parametrov P a PI-regulatora
 • ladenie parametrov filtra v tvare prenosovej funkcie prveho radu
 • graficke spracovanie nameranych vysledkov
2016.03.09.15:40-18:00
 • ladenie parametrov P a PI-regulatora
 • ladenie parametrov filtra v tvare prenosovej funkcie prveho radu
2016.03.07.14:00-18:00
 • ladenie parametrov PI-regulatora
 • ladenie parametrov filtra v tvare prenosovej funkcie prveho radu
2016.03.02.16:00-18:30
 • implementovanie schemy uzavreteho regulacneho obvodu na riadenie realneho reaktora
 • ladenie parametra P-regulatora
2016.02.24.16:00-18:15
 • experimentalna kalibracia pumpy A a pumpy B
 • spracovanie vysledkov kalibracie
 • uprava repozitara na Bitbuckete - zmena klonovacej URL tak, aby neobsahovala WIKI, cim sa umozni prijmanie notifikacnych e-mailov
2016.02.17.15:00-16:00
 • tvorba schemy uzavreteho regulacneho obvodu pre model reaktora
 • tvorba schemy uzavreteho regulacneho obvodu pre proces
2016.01.27.11:00-12:00
 • nacvik prezentacie
2015.12.03.07:30-08:30
 • dalsie spracovanie grafov do semestralnej prace
 • praca na texte semestralenj prace - v Latexu odkazy na referencie, grafy a tabulky
 • praca na prezentacii
2015.11.25.15:00-16:30
 • validacia identifikacie
 • zacala sa pisat Experimentalnu cast prace - kalibracia senzora a pump
 • pripravit si navrh prezentacie
2015.11.18.15:00-16:30
 • praca na texte a grafoch semestralenej prace
2015.11.11.15:00-18:00
 • spracovanie nameranych udajova - normalizovane PCH, nominalna PCH, identifikovanie CSTR ako systemu 1. radu
2015.11.03.15:00
 • ospravedlnena neucast
2015.10.28.15:00-18:40
 • namerana kalibracna krivka pre Pump A
 • namerana kalibracna krivka pre Pump B
 • znovu meranie prechodovych charakteristik pre PUMP B: u(t): 1.5V -> 2.0V->2.5V->3.0V
 • nainstalovany TEXMAKER
 • pisanie teoretickej casti v Latexu - rovnice a tabulky
2015.10.21.15:00-18:00
 • namerana kalibracna krivka
 • namiesanie chemickych roztokov
 • znovu meranie prechodovych charakteristik pre PUMP B: u(t): 3.5V->3.0V->2.5V->2.0V
 • pisanie teoretickej casti v Latexu - o chemickych latkach
2015.10.20.09:00-12:00
 • namerana kalibracna krivka
 • namiesanie chemickych roztokov
 • meranie prechodovych charakteristik pre PUMP B: u(t): 3.5V->3.0V->2.5V->2.0V->2.5V
2015.10.13.09:00
 • ospravedlnena neucast - Elosys 2015
2015.10.06.09:00-12:00
 • namerana kalibracna krivka
 • namiesanie chemickych roztokov
 • meranie prechodovych charakteristik pre PUMP B: u(t): 2.0V->2.5V->3.0V->3.5V
2015.09.30.09:00-12:00
 • v laboratoriu namerana kalibracna krivka
 • namiesanie chemickych roztokov
2015.09.30.15:00-17:00
 • oboznamenie sa s procesom Armfield PCT43
 • vytvorenie funkcii v Matlabe na kalibraciu
 • v laboratoriu namerana kalibracna krivka
2015.09.29.09:00-10:00
 • zakladne ovladanie procesu Armfield PCT43
 • vytvorenie konta na BITBUCKET
 • instalacia TORTOISE HG
 • instalacia MIKTEX
2015.09.22.09:00-10:00
 • oboznamit sa s procesom Armfield PCT43