project_wiki

   

riadenie

riadenie_wiki [edit]

To-do:

 • obhajit projekt

Obhajoby projektov:

2016.01.21.08:30

Log:

2015.11.30.10:30-11:30
 • nacvik prezentacie
2016.01.18.11:00-12:30
 • nacvik prezentacie
2015.11.30.14:00-15:00
 • preberanie teorie k RMPC zalozeneho na LMI, Lyapunovova stabilita, a pod.
 • praca na prezentacii
2015.11.24.10:00-12:00
 • riadenie vymmenika tepla pomocou LQR - problemy pri dosahovani ustalenych stavov.
 • preberanie teorie k LQR, MPC a RMPC zalozeneho na LMI
 • praca na prezentacii
2015.11.20.09:00-12:00
 • riadenie vymmenika tepla pomocou LQR - problemy pri dosahovani ustalenych stavov.
2015.11.10.09:00-13:00
 • ladenie robustneho MPC na realnom procese, hladanie vhodnych parametrov vahovych matic Q, R, periody vzorkovania Ts a filtra meraneho signalu Tf.
 • nameranie priebehov riadenia pomcou metod NSO+ACIS, NSO, ACIS, WCS+SLF, pre rozne riadiace scenare, tak aby boli porovnatelne
2015.11.06.09:00-15:00
 • ladenie robustneho MPC na realnom procese, hladanie vhodnych parametrov vahovych matic Q, R, periody vzorkovania Ts a filtra meraneho signalu Tf.
2015.11.03.10:00-13:00
 • ladenie robustneho MPC na realnom procese
2015.10.27.10:00-15:00
 • ziskany stavovy opis 4 vrcholovych systemov v diskretnej casovej oblasti
 • RMPC:NSO+ACIS na realnom procese
2015.10.20.10:00-11:00
 • normalizovane namerane udaje
 • filtrovane namerane udaje
 • ziskana nominalna prechodova charakteristika
 • identifikovana nominalna prechodova charakteristika
2015.10.13.10:00-15:00
 • namerane vsetky prechodove charakteristiky vymennika tepla
2015.09.30.10:00-12:00
 • ladenie regulatora pre riadenie vyhrevneho kotla
 • nameranie prechodovej charakteristiky vymennika tepla
2015.09.29.10:00-12:00
 • zakladne ovladanie procesu PCT23
 • navrhnuta schema pre riadenie vyhrevneho kotla
 • navrhnut vhodny regulator pre riadenie kotla
2015.09.22.10:00-11:00
 • prekonzultovane formalne zalezitosti semestralenj prace
 • vytvorene konto na BITBUCKET
 • nainstalovane TORTOISE HG
 • oboznamit sa s procesom Armfield PCT23