project_wiki

   

riadenie

project_wiki [edit]

To-do:

 • spracovat semestralnu pracu
 • v teoretickej casti prace spracovat navrh LQR s integratorom
 • v praktickej casti prace spracovat:
  • novu identifikaciu z prechodovych charakteristik,
  • novy MIMO system - pomocou kanonickej formy,
  • novy odhad stavov,
  • riadenie pomocou LQR s integratorom
 • vyhodnotit kvalitu riadenia pomocou:
  • kvadratickeho kriteria J,
  • spotrebu ohrevnej vody, resp. vyhrevnej energie,
  • casu regulacie - pre vhodne zvolene pasmo tolerancie delta, s ohladom na sum,
  • maximalne preregulovanie.

Obhajoby semetralnych projektov:

2016.05.11.13:00

Najblizsia konzultacia:

2016.05.09.15:00

Log:

2016.05.05.10:00-14:30
 • namerane priebehy odhadu stavov pre skosky teploty smerom nadol
 • skompletizovany odhad stavov pre skoky teploty nahor aj nadol pre casove konstanty filtra Tf = 4,7,10, a Butterworthove polynomy odhadu stavov n = 50, 70
2016.04.25.13:00-16:30
 • pokracovalo sa v ladeni matic LQI regulatora v roznych pracovnych bodoch
 • namerane reprezentativne priebehy riadenia pre skoky teploty smerom nahor aj nadol pomocou troch roznych regulatorov:
  • LGR1 : Qp1, Qi1, R1
  • LGR2 : Qp1, Qi2, R1
  • LGR3 : Qp1, Qi2, R2
2016.04.20.13:00-16:30
 • intenzivne ladenie matic LQI regulatora v roznych pracovnych bodoch
2016.04.18.13:00-17:00
 • intenzivne ladenie matic LQI regulatora v roznych pracovnych bodoch
2016.04.11.13:30-17:00
 • ladeny odhad stavov - pre Butterworthov polynom a w=50
 • ladeny odhad stavov - pre Butterworthov polynom a w=50, w=70 pre rozne hodnoty casovej konstanty filtra (dobra volba: Tf = 4)
 • skonstruovane LQR riadenie s integratorom (LQI) s ohladom na integrator vystpu
 • potreba zabezpecit nenulovy (blizky nule) minimalny prietok ohrievaneho media (PUMP F), pretoze inak sa prehrieva vymennik, ale kedze nepreteka ohrievane (studene) medium, tak merana teplota ohrievaneho media na vystupe je nizka (teplota vzduchu)
2016.04.05.15:00-17:00
 • novy stavovy model na zaklade identifikovanych prenosovych funkcii
 • ladeny odhad stavov - pre Butterworthov polynom a w=70
2016.03.29.09:00-15:00
 • nova identifikacia - namerane prechodove charakteristiky vzhladom na PUMP W
2016.03.23.09:00-15:00

(s obednou prestavkou)

 • nova kalibracia vzhladom na obidve pumpy
 • nova identifikacia - namerane prechodove charakteristiky vzhladom na PUMP F
2016.03.21.15:00-17:00

(s obednou prestavkou)

 • testovanie kvality odhadu stavov s ohladom na novu hadicku
 • testovanie mnohorozmeroveho riadenia
2016.03.14.15:00-17:00
 • vymenena prasknuta hadicka na PUMP W - analyzovany rozsah skod
 • testovanie kvality odhadu stavov s ohladom na novu hadicku
2016.03.14.15:00
 • ospravedlnena neucast
2016.02.29.15:00-16:00
 • re-kalibracie PUMP F - po zmene roztrhnutej hadicky
 • validacia pozorovaca stavov
 • zostavenie schemy pre MIMO riadenie - pociatocny navrh LQR regulatora
2016.02.22.15:00-16:00
 • meranie kalibracnych kriviek na PUMP W a PUMP F
2016.02.15.15:00-15:30
 • stanovenie cielov semestralenj prace
 • studovane moznosti implementacie pokrocilych typov odhadu stavov
2015.12.08.15:00-15:10
 • dohodnute ulohy pre dalsiu pracu pred obhajobami v januari
2015.12.01.15:00-16:00
 • spracovanie a vyhodnotenie nameranych vysledkov pre anti-windup zapojenie
 • spracovanie a vyhodnotenie nameranych vysledkov pre ladenie odhadu stavov
2015.11.24.15:00-16:45
 • preklaibrovanie pumpy F tak, aby bolo mozne merat, nakolko sa znizil jej prietok (2.5V ->2.9V)
 • ladenie odhadu stavov na realnom procese, hladanie vhodneho polynomu pre umiestnenie polov
2015.11.17.15:00
 • sviatok
2015.11.10.15:00-16:30
 • ladenie odhadu stavov na realnom procese, hladanie vhodneho polynomu pre umiestnenie polov
 • nacvik prezentacie na SVK 2015
2015.11.09.14:30-16:00
 • nacvik prezentacie na SVK 2015
2015.11.03.15:00-17:00
 • ladenie odhadu stavov na realnom procese, hladanie vhodneho polynomu pre umiestnenie polov
 • prebrate aspekty prezentacie na SVK 2015
2015.10.27.15:00-17:00
 • pripraveny a odoslany abstrakt pre SVK 2015
 • overenie odhadu stavov na laboratornom procese
2015.10.20.15:00-17:00
 • pre vymennik tepla bol navrhnuty odhad stavov
 • vytvorena schema pre odhad stavov
 • simulacne overenie kvality odhadu stavov
2015.10.13.15:00
 • ospravedlnena neucast - Elosys 2015
2015.10.06.15:00-16:00
 • vytvorene matice mnohorozmeroveho stavoveho opisu systemu
 • vyhodnotena kvalita riadenia pomocou zpojenia anti-windup
2015.10.06.15:00-17:00
 • riadenie vymennika tepla pomcou anti-windup zapojenia - PUMP F a PUMP W, pre PI a PID regulatory
2015.09.29.15:00-17:00
 • nameranie chybajuceho priebehu riadenia pomocou PID_2 regulatora
 • vytvorenie simulacnej schemy pre riadenie pomocou zapojenia anti-windup riadenie
 • riadenie vymennika tepla pomcou anti-windup zapojenia
2015.09.22.15:00-15:30
 • prekonzultovane formalne zalezitosti semestralnej bakalarskej prace
 • nastudovat si problematiku pre integral-windup zapojenie