TEORIA - Programovateľné logické regulátory - nutné základy

Môj kolega vysvetľuje teoretickú časť k problematike PLC. A k zjednodušovaniu výrazov a k rebríkovej logike.