PRAX - Kompletný rýchlokurz k praci na TIA v14 SP1

DOPORUČUJEM

Jednotlivé funkcionality práce v prostredí TIA v14 BASIC(dobre aj pre professional) rozdelené do slovensky komentovaných čo najkratších tematicky vyhranených celkov.