Slides: Introduction to model predictive control

* Úvod do prediktívneho riadenia
* Základné optimalizačné problémy
* Transformácia prediktívneho riadenia na optimalizačné problémy
* Formulovanie a riešenie úloh prediktívneho riadenia