Vlnové funkcie atómu vodíka. Atómové orbitály.

Click Kap13fA4str185-201.pdf link to view the file.
str. 11 - 17 v pdf