Vlnová funkcia. Schrodingerova rovnica.

Click kap12.fA4str164-184.pdf link to view the file.
str. 15 - 21 v pdf