Žiarenie abs. čierneho telesa. Fotoelektrický jav. De Brogliove vlny. Vzťahy neurčitosti.

Click kap12.fA4str164-184.pdf link to view the file.
str. 1 - 14 v pdf