Zloženie jadra. Väzbová energia. Jadrové premeny. Jadrové reakcie.

Click kap11fAstr149-163.pdf link to view the file.