Súhrn poznatkov o elektromagnetizme. Maxwellove rovnice.

Click Kap8fA4str110-118.pdf link to view the file.
str. 7 - 9 v pdf