Súhrn poznatkov o elektromagnetizme. Maxwellove rovnice.

Pre prezretie súboru kliknite na odkaz Kap8fA4str110-118.pdf.
str. 7 - 9 v pdf