Riešené a neriešené príklady

Click Elmag.ind_b.pdf link to view the file.
Riešené príklady sú v "Otázkach a problémoch" str. 4-7 v pdf.