Riešené a neriešené príklady

Click Mag_pole.pdf link to view the file.
str.4 - 21 v pdf