Magnetická indukcia, Ampérova sila. Prúdový závit v magnetickom poli. Magnetické pole vodičov. Zákon celkového prúdu - Ampérov zákon.

Pre prezretie súboru kliknite na odkaz Kap6fA4str85-101.pdf.