Elektrický prúd, Ohmov zákon. Elektrický odpor, zdroje EMN. Kirchhoffove zákony

Click Kap5fA4str55-84.pdf link to view the file.