Elektrický dipól a jeho pole. Elektrický dipól v elektrickom poli

Click Kap2fA4fstr10-34ch.pdf link to view the file.
str.22-25 v pdf