Elektrický dipól a jeho pole. Elektrický dipól v elektrickom poli

Pre prezretie súboru kliknite na odkaz Kap2fA4fstr10-34ch.pdf.
str.22-25 v pdf