Riešené a neriešené príklady

Click Elstat_pole_a.pdf link to view the file.