Značenie v meraní a regulácii (2)

Pre prezretie súboru kliknite na odkaz znacenie2.pdf.
Norma ISA S58.1, funkčné značenie merania a riadenia v
priemyselných procesoch (prebrané z časopisu AT&P Journal, 5/2006).