Značenie v meraní a regulácii (1)

Norma STN ISO 3511-1, funkčné značenie merania a riadenia v priemyselných procesoch (prebrané z časopisu AT&P Journal, 4/2006).
Click znacenie.pdf link to view the file.